Fennia Liv har bäst sakkunskap och kunnande i branschen

Taloustutkimus Oy genomför årligen en branschspecifik kundnöjdhetsundersökning. I den branschspecifika kundnöjdhetsundersökningen 2018 intervjuades sammanlagt 2 111 beslutsfattare i företag, av vilka 706 bedömde livförsäkringsbolag.

Utöver Fennia Liv var OP-Livförsäkring, LokalTapiola Livbolag, Mandatum Life, Nordea Livförsäkring och Aktia Livförsäkring med i undersökningen. Fennia Liv har enligt undersökningen bäst sakkunskap och kunnande i branschen.

– Det är en god nyhet och vi vill fortsättningsvis upprätthålla vår sakkunskap och ge våra kunder bästa möjliga kundservice, säger Kirsi Frilund-Holm, marknadsföringschef på Fennia Liv.

Fennia Livs styrkor i fråga om kundnöjdhet var

  1. Sakkunskap
  2. Problemlösningsförmåga
  3. Håller vad bolaget lovar
  4. Serviceorienterat

Fennia Liv kom på första plats bland sina konkurrenter i de ovan nämnda kategorierna.Det allmänna vitsordet var 8,28 (2017 var medeltalet 8,22) och bolaget blev med det resultatet tvåa i branschen. NPS förbättrades klart från föregående år och var +36 (2017: +10). Fennia Liv kom på andra plats i branschen också i den här kategorin (2017: tredje plats).

Mer information

Kirsi Frilund-Holm, marknadsföringschef, tfn 040 822 9711
Kari Wilén, direktör, försäljning och kundrelationer, tfn 050 503 5506

15.3.2019

 Skriv ut sidan