Fennia lämnar Hippos2020-projektet

Fennia Kapitalförvaltning Ab fortsätter inte inom projektet Hippos2020. I Hippos2020-projektet i Jyväskylä utvecklas ett centrum för motion, idrott, hälsa och välbefinnande. Fennia blev valt för projektet i slutet av 2017 som resultat av en investerartävling som staden arrangerade.

– Vi bedömde vår roll i utvecklingen av Jyväskyläs projekt Hippos2020 och beslutade att avstå från projektet på grund av de osäkra företagsekonomiska grunderna, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

Mer information:

Fenniakoncernen
Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600

 

 

 

29.3.2019

 Skriv ut sidan