Fennia köpte Folksam Skadeförsäkring – affären godkänd

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias köp av Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock godkändes den 27 november 2018. I och med godkännandet av affären inleds en fusion av bolagen.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia meddelade den 2 oktober 2018 att det köper Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock. Säljare i affären är svenska Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (ägarandel 75 %), Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (15 %) och Aktia Bank Abp (10 %). Konkurrens- och konsumentverket och Finansinspektionen har nu handlagt och godkänt affären.

I och med affären blir Folksam Skadeförsäkring Ab ett helägt dotterbolag till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

– Syftet är att fusionera skadeförsäkringsfunktionerna, vilket uppskattas ske under våren 2019. Synergifördelarna i det fusionerade bolaget är betydande, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

Fusionen stödjer Fennias tillväxtstrategi och förstärker dess marknadsandel inom skadeförsäkring samt möjliggör utveckling av konkurrenskraftiga tjänster åt kunder.

– Vi ska tillsammans bygga ett bolag vars mål är att erbjuda den bästa kundupplevelsen för över 380 000 hushålls- och företagskunder. Vi inleder samarbete med Veritas och Aktia Bank för att trygga en oavbruten servicekedja för Folksams kunder, konstaterar Antti Kuljukka.

Godkännandet av affären kräver inga åtgärder av kunderna, och de kommer att informeras om hur processen framskrider.

Mer information:

Fenniakoncernen

Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 040 840 0066
Projektchef, direktör för försäkringstjänster Mika Aho, tfn 040 722 0200
Regiondirektör Västra regionen Stefan Talus, tfn 040 178 4648

Kommunikation
Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 050 598 9769

Fennia – för företagande och liv
Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Folksam Skadeförsäkring
Folksam Skadeförsäkring erbjuder privatkunder samtliga skadeförsäkringar: hemförsäkringar, bilförsäkringar, personförsäkringar och båtförsäkringar. För företagskunder erbjuds utöver den obligatoriska olycksfallsförsäkringen ett brett sortiment egendoms-, fastighets-, personal- och fordonsförsäkringar.

 

27.11.2018

 Skriv ut sidan