Fennia köper Folksam Skadeförsäkring

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia köper Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock. Säljare i affären är svenska Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (ägarandel 75 %), Veritas Pensionsförsäkring (15 %) och Aktia Bank Abp (10 %). Affären stödjer Fennias tillväxtstrategi och stärker Fennias marknadsandel inom skadeförsäkring.

– Folksam Skadeförsäkring har lång erfarenhet av skadeförsäkring. Folksam har, liksom Fennia, konsumenter, företagare och små och medelstora företag som kunder. Folksams kunder har uppskattat den utmärkta kundservice som de fått. Vi vill också framöver utvecklas och erbjuda den bästa kundupplevelsen för både Folksams och Fennias kunder, konstaterar Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

Folksam Skadeförsäkring har cirka 95 000 kunder och bolagets premieinkomst är cirka 76 miljoner euro. Av premieinkomsten kommer 55 procent av hushållskunder och 45 procent av företagskunder. Bolaget har cirka 200 anställda på tio orter, främst på den finska väst- och sydkusten.

– Genom fusionen bygger och utvecklar vi ett konkurrenskraftigt bolag som fyller våra kunders behov och som efter företagsarrangemanget betjänar sammanlagt över 380 000 person- och företagskunder, påpekar Kuljukka.

– Eftersom Folksams kunder i stor utsträckning är även Aktias och Veritas kunder, vill vi inleda samarbete med dessa bolag. På detta sätt vill vi säkerställa en obruten servicekedja för Folksams kunder även i framtiden, säger Kuljukka.

Affären kräver myndighetsgodkännande.

Innan affären slutgiltigt genomförs fortsätter bolagens affärsverksamhet och kundservice som hittills. Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna, och de kommer att informeras om hur processen framskrider. 


Mer information:

Fenniakoncernen
Regiondirektör Västra regionen Stefan Talus, tfn 040 178 4648
Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600
Ekonomidirektör Mika Manninen, tfn 040 660 3599

Kommunikation
Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 050 598 9769
 

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Folksam skadeförsäkring

Folksam Skadeförsäkring är en del av svenska Folksam Sak-koncernen. Bolaget erbjuder privatkunder samtliga skadeförsäkringar: hemförsäkringar, bilförsäkringar, personförsäkringar och båtförsäkringar. För företagskunder erbjuds utöver den obligatoriska olycksfallsförsäkringen ett brett sortiment egendoms-, fastighets-, personal- och fordonsförsäkringar.

 

 

2.10.2018

 Skriv ut sidan