Fennia Kapitalförvaltnings alternativa investeringsfond Terrieri Kiinteistöt Ky aktiv på marknaden

Terrieri Kiinteistöt Ky, som startade i januari och i huvudsak investerar i fastighetsutvecklingsprojekt, har under början av året avtalat om köp av fyra fastigheter. Fonden har som målsättning att bygga upp en diversifierad fastighetsutvecklingsportfölj.

Sitt första objekt, en industrifastighet på Björnringen 6 i Vanda, köpte fonden i april. Fastigheten, som är belägen i Hasselbacken i Vanda, har en uthyrbar yta på ca 5 200 m² och tomten är omkring 10 000 m2. Objektets mångåriga användare Katko Oy blir kvar två år som hyresgäst i fastigheten.

– Objektets läge bredvid ett bostadsområde vid Vichtisvägen ger intressant potential för planutveckling. Jag är nöjd över fondens första fastighetsaffär, som representerar traditionell fastighetsutveckling, säger fondförvaltare Harri Oravainen på Fennia Kapitalförvaltning.

– Björkberga industriområde har under årens lopp allt mer omvandlats till ett bostadsområde, varför Katko Oy har letat efter nya produktionslokaler. I samband med affären fick Katko Oy lokaler i Kånala i Helsingfors. De uppfyller företagets produktionskrav och har goda trafikförbindelser för såväl kunder som personal, säger Katko Oy:s verkställande direktör Jukka Hyryläinen.

För projektutveckling av industrifastigheten i Hasselbacken har Terrieri Kiinteistöt Ky och Fennia Fastigheter Ab (tidigare Fennia Fastighetsutveckling Ab) ingått ett samarbetsavtal.

– Vi är glada att vi hittade lösningar som motsvarar både säljarens och köparens behov. Utveckling av en industrifastighet som ligger i ett stadsområde till bostäder gör ekvationen ekonomiskt vettig för båda parter, säger verkställande direktör Aarne Markkula på Fennia Fastigheter.

De övriga avtalade affärerna genomförs i huvudsak inom de närmaste månaderna. Terrieri Kiinteistöt fortsätter dessutom aktivt att leta efter objekt på marknaden.

 

Mer information och kontakt

Fennia Kapitalförvaltning Ab, fondförvaltare Harri Oravainen, tfn 041 539 3985, harri.oravainen@fennia.fi

Katko Oy, toimitusjohtaja Jukka Hyryläinen, tfn 09 8496 0101, jukka.hyrylainen@katko.fi

Fennia Fastigheter Ab, verkställande direktör Aarne Markkula, tfn 040 522 6927, aarne.markkula@fennia.fi

21.8.2019

 Skriv ut sidan