Fennia Kapitalförvaltning lanserade ny alternativ investeringsfond med fokus på fastighetsutvecklingsprojekt

Fennia Kapitalförvaltning Ab har startat en ny alternativ investeringsfond Terrieri Kiinteistöt Ky, som investerar i fastighetsutvecklingsprojekt.

Fondens huvudförbindelser är sammanlagt 45 miljoner euro och målstorlek cirka 100 miljoner euro. Den alternativa investeringsfonden Terrieri Kiinteistöt Ky är Fennia Kapitalförvaltning Ab:s första alternativa investeringsfond helt avsedd för professionella institutionsplacerare. Fonden utvidgar Fennias produktsortiment inom fastighetsinvestering. Fonden är fullinvesterad.

Diplomingenjör Harri Oravainen har utsetts till fondförvaltare av Terrieri Kiinteistöt Ky. 

– Vårt mål är att söka möjligheter genom fastighetsutveckling, genomföra objekt och avstå från dem vid optimal tidpunkt. På detta sätt strävar vi efter kontinuerlig avkastning inom kassaflöden, utvecklingsinvesteringar och eventuella överlåtelsevinster. Fennia Fastighetsutveckling Ab, som vi startade i fjol, är vårt stöd inom fastighetsutveckling, säger direktör Timo Rantala, ansvarig för Fennia Kapitalförvaltning Ab:s fastighetsaffärsverksamhet.

Den största delen av fondens investeringar har fokus på fastighetsutvecklingsprojekt i Finland. Fonden kan också investera i Östersjöområdet, bl.a. i övriga nordiska länder, Estland och Lettland. Syftet är att Terrieri Kiinteistöt Ky blir en permanent aktör på fastighetsmarknaden. Fondens investeringsstrategi möjliggör utöver diversifiering i form av fastighetstyp och geografisk diversifiering också diversifiering över tid.

– I rådande marknadsläge med låga räntor har de priser som betalas för fastighetsinvesteringar stigit till en hög nivå. Genom att ta fastighetsutvecklingsrisker i dess olika former kan en placerare fortfarande nå en lockande avkastningsnivå, konstaterar fondförvaltaren Harri Oravainen på Fennia Kapitalförvaltning

Mer information och kontakt

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Fondförvaltare Harri Oravainen
041 539 3985, harri.oravainen@fennia.fi

Direktör Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi

 

18.1.2019

 Skriv ut sidan