Fennia har publicerat sin rapport om solvens och finansiell ställning

Fenniagruppen har publicerat sin rapport om solvens och finansiell ställning för 2018. Rapporten bygger på försäkringsbranschens solvensreglering. I rapporten redogörs för Fennias, Fennia Livs och Fennia Skadeförsäkrings affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål samt kapitalhantering 2018. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Fennia Skadeförsäkring Ab fusionerades den 1 maj 2019.
 
Syftet med solvensregleringen är att uppmuntra bolag att utveckla och förbättra sina riskhanteringssystem, affärsmodeller och kapitalstrategier samt att trygga tillräckligheten av kapitalen. I Finland övervakar Finansinspektionen att regleringen följs.
 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

3.6.2019

 Skriv ut sidan