Fennia har publicerat sin rapport om solvens och finansiell ställning

Fenniagruppen har publicerat sin rapport om solvens och finansiell ställning för 2017. Rapporten bygger på försäkringsbranschens solvensreglering. I rapporten redogörs för Fennias och Fennia Livs affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål samt kapitalhantering 2017.

Syftet med solvensregleringen är att uppmuntra bolag att utveckla och förbättra sina riskhanteringssystem, affärsmodeller och kapitalstrategier samt trygga tillräckligheten av kapitalen. I Finland övervakar Finansinspektionen att regleringen följs.

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

15.6.2018

 Skriv ut sidan