Fennia effektiviserar fastighetsrörelsen – samlar förvaltningen av fastighetsfonder under Fennia Kapitalförvaltning och fastighetsförvaltningen under Fennia Fastigheter

Fennia samlar sina fastighetsförvaltningstjänster till Fennia Fastigheter och förstärker dess styrelse med nya medlemmar. Fennia Kapitalförvaltning fortsätter som fondförvaltare av sina alternativa fonder, som specialiserats på fastighetsplaceringar.

Fennia Kapitalförvaltning köpte Fennia Fastighetsutveckling Ab:s hela aktiestock genom ett arrangemang som ägde rum i juni. Samtidigt bytte bolaget namn till Fennia Fastigheter Ab.

– I och med arrangemanget förstärks Fennia Fastigheters förutsättningar att genom fastighetsutveckling skapa nya fastighetsplaceringsmöjligheter för våra kunder. Dessutom erbjuder den mångsidiga expertis som överförs till bolaget utmärkta möjligheter att utöka värdet på den fastighetsbas som vi förvaltar och att skapa mångsidiga joint ventures-placeringar, säger vd för Fennia Fastigheter Ab Aarne Markkula.

Fennia Fastigheter erbjuder också framöver fastighetsutvecklingstjänster och producerar omfattande fastighetsförvaltningstjänster. Bolaget koncentrerar sig utöver på fastighetsutvecklingsprojekt också på att genomföra och förvalta joint ventures-projekt. Det sammanlagda värdet på de fastighetsplaceringar som Fennia Fastigheter förvaltar är nästan 800 miljoner euro.

Till styrelsen för nya Fennia Fastigheter utsågs den 3 juni 2019 fastighetsplacerings- och byggnadsbranschens erfarna experter Pauli Mäkelä och Hannu Tarkkonen. Harri Oravainen på Fennia Fastigheter ansvarar i fortsättningen för portföljförvaltningen av Fenniakoncernens fastighetsplaceringsegendom och Leo Nilsson för joint ventures-fastighetsplaceringar.

Fennia Kapitalförvaltning fortsätter att växa

Fennia Kapitalförvaltning förvaltar för närvarande bland annat tre alternativa fonder: ESR Fennica Fastigheter I, ESR Fennica Tomter och Terrieri Kiinteistöt Ky, vars placerade medel uppgår till sammanlagt över 400 miljoner euro. Dessutom fortsätter Fennia Kapitalförvaltning att erbjuda traditionella kapitalförvaltningstjänster och utökar sin verksamhet. Fennia Kapitalförvaltnings förvaltade placeringsmedel är sammanlagt cirka 2 515 miljoner euro.

Till direktör för Fennia Kapitalförvaltnings fastighetsfondsverksamhet utsågs Ville Yrjöla, och Sanna Sianoja till fondförvaltare av fonden Terrieri Kiinteistöt. Heikki Palmu fortsätter som fondförvaltare av Fennica Fastigheter och Elina Puhakainen som fondförvaltare av Fennica Tomter.

 

Mer information

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Eero Eriksson, vd, 050 544 6214, eero.eriksson@fennia.fi
Ville Yrjölä, direktör, fastighetsfondrörelse, tfn 040 350 3126, ville.yrjola@fennia.fi

Fennia Fastigheter Ab

Aarne Markkula, vd, 040 522 6927, aarne.markkula@fennia.fi

 

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och privatkunder. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastigheter Ab som erbjuder fastighetsledningstjänster och av servicebolaget Fennia-service Ab.

2.9.2019

 Skriv ut sidan