Falska räkningar i omlopp i sommarvärmen

Laskuhuijarit liikkuvat kesähelteillä

Under sommarsäsongen har många företag sommarjobbare och praktikanter. Tyvärr ökar då också försöken till räkningsbedrägerier, där man är ute efter att lura oerfarna arbetstagare. Det lönar sig att vara noga med räkningar.

Vd-bedrägerier och falska räkningar är allt vanligare. De förekommer hela året, men de ökar i antal framför allt under sommaren. Orsaken är att många företag under sommaren har oerfarna säsonganställda, som brottslingarna försöker utnyttja.

Vid vd-bedrägerier skickar brottslingar ett brådskande e-postmeddelande i verkställande direktörens namn från en e-postadress som ser äkta ut och ber att den bifogade räkningen betalas som brådskande.

Falska räkningar är däremot räkningar som ser äkta ut och som ser ut att komma från en e-postadress i företaget eller från en bekant kund.

– Förut var det enkelt att identifiera sådana meddelanden till exempel på grund av dåligt språk, men numera ser de allt mer äkta ut. Antalet bedrägeriförsök ökar ständigt och fortfarande lyckas en del, säger Fennias riskchef Riikka Akselinmäki.

Försöken riktar sig till företag i alla kategorier, men små företag är särskilt lockande, eftersom företagaren på grund av brådska kanske inte är så uppmärksam på misstänkta räkningar.

Brottsförsäkring ersätter vid förskingring

Man kan gardera sig mot ekonomiska förluster till följd av bedrägerier och falska räkningar med en brottsförsäkring, som ersätter ekonomiska förluster till följd av brott.

– Utöver direkta ekonomiska skador kan försäkringen till exempel ersätta skadeståndsansvar gentemot en tredje part till följd av brott eller expertkostnader om skadan har skadat företagets rykte, säger Akselinmäki.

Men man ska inte bara lita på en försäkring när det gäller ekonomisk säkerhet. Företaget ska se till att det finns skriftliga anvisningar för hur man godkänner och betalar räkningar och för hur man ingår inköpsavtal.

Vid introduktion av nya anställda lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet också vid säkerheten i företagets ekonomi. Det är bra att ge de anställda ordentlig introduktion i företagets faktureringspraxis och att försäkra sig om att var och en vet hur räkningar hanteras.

– För att falska räkningar ska kunna konstateras i tid ska också missbruk och bedrägerier behandlas under introduktionsprocessen i företaget. Skickligt gjorda förfalskningar är svåra att känna igen för alla anställda, inte bara vikarier, påminner Akselinmäki.

Läs mer om egendomsförsäkringar för företag 

1.7.2019

 Skriv ut sidan