En trygg vintersemester

Under vintersemestern åker många till skidcentrumen i Finland eller utomlands. Oavsett om du semestrar i Finland eller utomlands är en omfattande reseförsäkring ett viktigt skydd mot skador.

Reseförsäkring enligt dina behov

En reseförsäkring som omfattar både en resenär- och resgodsförsäkring är det mest täckande skyddet. Resenärförsäkringen ersätter kostnader för vård till följd av sjukdom som börjat under resan eller till följd av ett olycksfall under resan. Den ersätter också vid behov sjuktransport till hemlandet. Resenärförsäkringen ersätter även kostnader för att resan avbryts eller ställs in på grund av sjukdom eller olycksfall.

Resgodsförsäkringen är ett försäkringsskydd för bagaget i händelse av stöld eller att det går sönder. Resgodsförsäkringen omfattar alltid också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för resenären.

Ett förnuftigt alternativ för den som reser mer sällan är en tidsbestämd reseförsäkring som är i kraft en viss tid både utomlands och i Finland. För den som reser ofta lönar det sig att teckna en fortlöpande reseförsäkring, som är ett förmånligare alternativ när man gör fler resor per år eller när resorna är längre. Du kan välja om din fortlöpande reseförsäkring gäller på alla resor eller enbart på semesterresor, och om försäkringen ska gälla endast på utlandsresor eller också på resor i hemlandet.

Skydda dig själv och din utrustning i backen

I backen är ett sunt förnuft det bästa skyddet. Genom att beakta din egen kondition, dina färdigheter och väderleksförhållanden kan du undvika många olyckor.

Skidcentrumen förutsätter att åkregler följs och rekommenderar av säkerhetsskäl utförsåkning endast i markerade pister. En lämplig utrustning för utförsåkning främjar både säkerheten och komforten. Till exempel en bra hjälm av rätt storlek skyddar såväl mot kyla som mot stötar mot huvudet.

På senare tid har utförsåkare drabbats allt mer av skidstölder. Vanligen stjäls skidor utanför restauranger eller kaféer vid backen, men även en olåst skidbox på biltaket är attraktiv för tjuvar. Stöldrisken kan minskas genom att fästa skidorna med ett lås i skidstället. Skidlås kan köpas i sportbutiker och också i många butiker vid slalombackarna.

Kör tryggt med snöskotern

Grundförutsättningarna för att köra snöskoter på ett tryggt sätt är att beakta omgivning och riskfaktorer, som för hög hastighet, brister i rutten och andra som rör sig i terrängen. En väsentlig del av att köra snöskoter på ett tryggt sätt är lämplig utrustning: skyddshjälm, ändamålsenliga skoterkläder med reflexer, skoterkängor som skyddar, handskar som är avsedda för att köra skoter samt isdubbar och räddningsfilt om du kör på is.

I samarbete med BRP Finland Oy och den rörliga polisen har Fennia producerat videofilmen Turvallisesti kelkalla, som ger både föraren och passageraren tips om att köra snöskoter på ett tryggt sätt.

Videofilmen Kör tryggt med snöskotern (http://www.youtube.com/watch?v=OCT-hwDPzls)

Om en skada uppstår är hjälpen nära

Som kund hos Fennia får du snabbt och enkelt hjälp om en skada uppstår.

  • Vårt nätverk av avtalsläkare erbjuder sakkunniga läkartjänster utomlands. Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall under resa kan du kontakta Fennias ersättningstjänst eller Fennias nödtjänst för resenärer SOS International. Båda telefonnumren finns på ditt reseförsäkringskort.
  • Våra inhemska samarbetspartner erbjuder snabb och sakkunnig vård när sjukdoms- eller olycksfall inträffar under resa i hemlandet.
  • På Fennias mobila webbplats, m.fennia.fi, hittar du kortfattade instruktioner och de viktigaste telefonnumren för skadesituationer.
  • Du kan anmäla en skada och ansöka om ersättning elektroniskt, via telefon, via post eller genom att besöka Fennias kontor. Våra ersättningstjänster ger sakkunnig och snabb betjäning.


Mer information om reseförsäkring

13.12.2012

 Skriv ut sidan