En trygg båtsäsong börjar här

En trygg båtsäsong börjar här

När du ser till att låsa och serva din båt och att utrustningen är säker, kan du njuta i lugn och ro av båtlivet.

Kontrollera båtens skick och utrustning före sjösättning

Kontrollera särskilt skicket på genomföringar och båtens skrov och botten. Genomföringar är bl.a. styrkabel, gas- och växelvajer, bränsleslangar och systemet för tömning av regnvatten.

När båtens botten är rent och i gott skick är det lätt att upptäcka eventuella skador och  reparera dem. Om båtens skrov har skadats, lönar det sig att låta en yrkesman göra reparationen.

Kontrollera uppblåsbara räddningsvästar enligt tillverkarens anvisningar. Du kommer väl ihåg att alltid ha västens grenband fäst när du är i båten.

Hindra tjuven genom att låsa båten och utombordsmotorn

En avsevärd del av stölder kan förhindras genom att låsa fast utombordmotorn i båten med ett särskilt lås för utombordsmotorer. Om din utombordsmotor stjäls trots att den är ändamålsenligt låst, dras ingen grundsjälvrisk av från ersättningen.

Lås fast båten i bryggan, bojen eller i något annat fast föremål. Använd vid fastsättningen alltid lämpliga låsanordningar som är avsedda för ändamålet. Förvara inte båtens nycklar i båten eller i närheten av den, utan ta dem med dig och förvara dem på ett ändamålsenligt sätt.

Förtöj båten väl med tanke på eventuell storm

Använd ändamålsenliga förtöjningsanordningar med beaktande av båtens storlek och egenskaper och förtöj båten vid bryggan på ett sådant sätt att den inte kan slita sig ens vid storm. Regleringen av båtförtöjningen varierar mycket beroende på typ av brygga. Om båten är förtöjd vid en betongbrygga eller en bryggstolpe, ska du särskilt beakta att vattenytan kan stiga och sjunka. Kontrollera också att båten inte kan slå mot bryggan eller andra båtar och att det finns tilläckligt med fendrar.

Töm båten på vatten och skräp

En stor del av så kallade självlänsande båtar töms endast på regnvatten. Om systemet för tömning av regnvatten stockar sig, kan det i värsta fall leda till att båten sjunker vid bryggan eller i hamnen. Om du inte använder båten varje vecka, ska du regelbundet åka och kontrollera båtens förtöjningar och att det inte har samlats vatten och skräp i båten.

24.4.2014

 Skriv ut sidan