En bra plan är nyckeln till en trygg resa

Bekanta dig i förväg med resmålet, skaffa nödvändiga vaccinationer och se till att reseförsäkringen är i kraft. På så sätt har du redan kommit en bra bit i planeringen av en trygg resa.

Det är bäst att i förväg bekanta sig med resmålet och dess trygghet. Utrikesministeriets resemeddelanden ger information om olika länders säkerhetssituationer och politiska och kulturella förhållanden, som kan vara av betydelse för resesäkerheten. Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskområde, lönar det sig att göra en reseanmälan. Det betyder att du lämnar dina kontaktuppgifter till Utrikesministeriet för att representationen där kan kontakta dig i händelse av kris- eller nödsituation.

En viktig sak i planeringen av resan är att kontrollera vaccinationsskyddet och den övriga medicinering som behövs på resmålet. En resenär bör alltid vara vaccinerad mot stelkramp och difteri och vid behov mot MPR och polio. Beroende på resmålet kan du också behöva andra vaccinationer eller till exempel medicinering mot malaria redan på förhand. I Matkailijan terveysopas (handbok för resenärer), som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd, finns mångsidig information på finska om frågor som berör resenärers hälsa och bl.a. en landsvis förteckning över vaccinationskrav och -rekommendationer samt om förebyggande av malaria.

Kontrollera alltid ditt försäkringsskydd innan du ger dig av. Om du inte har en fortlöpande reseförsäkring, teckna en tidsbestämd försäkring i god tid. Det lönar sig att baka in både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i försäkringen. Resenärförsäkringen täcker vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resa och kostnader till följd av en inställd eller avbruten resa eller försening från resa. Med en resgodsförsäkring skyddar du den egendom som du har med dig på resan i händelse av stöld eller att egendomen går sönder.

Ta reseförsäkringskortet eller reseförsäkringsintyget med på resan. Om du blir tvungen att uppsöka läkare under resan, visa försäkringskortet eller försäkringsintyget på vårdinrättningen, så skickas räkningen i de flesta fall direkt till Fennia. På försäkringskortet och försäkringsintyget hittar du även vårt servicenummer i händelse av problem- och nödsituationer.

Ytterligare information:

Utrikesministeriets resemeddelanden

Utrikesministeriets reseanmälan

Utrikesministeriets webbsida På resa

Institutet för hälsa och välfärd: Matkailijan terveysopas (på finska)

Fennias reseförsäkring 

Avtalsläkare utomlands 

Fennias mobila webbplats, m.fennia.fi (på finska)
 

20.5.2013

 Skriv ut sidan