Elda i brasan och bastun på ett säkert sätt – 10 brandsäkerhetstips

Lämmitä takka ja sauna turvallisesti

I skymningen tänds ljus, brasor och bastur – också i hem där man inte är vana att göra upp eld. Oavsett hur van man är vid att elda är det bra att med jämna mellanrum stanna upp och se över brandsäkerheten i hemmet och redan på förhand se till att det inte kan uppstå farliga situationer som beror på ovarsamhet.

Förebyggande är den bästa garanten för säkerhet. Om du ser till att utrustningen, brandvarnarna, eldstäderna och skorstenarna fungerar som de ska kan du njuta av den mysiga värmen utan att behöva oroa dig. Se ändå till att du vet hur du ska göra om en skada inträffar.

Säkerställ brandsäkerheten så här

 • Den viktigaste brandsäkerhetsfaktorn är ett tillräckligt antal rätt placerade och fungerande brandvarnare. Minimiantalet brandvarnare är 1 per varje 60 kvadratmeter och våning. Placera en brandvarnare åtminstone i alla sovrum och i det rum där ni oftast vistas.
 • Se till att det finns en brandsläckare och brandfilt i hemmet, och att du också kan använda dem. Med tanke på skador kan det ha stor betydelse att man själv kan släcka en brandhärd – kom ändå ihåg att det är principen rädda, larma, släck som gäller.
 • Gå igenom hur du ska agera om det börjar brinna och kontrollera den primära och sekundära utrymningsvägen.
 • Kom ihåg säkerhetsavståndet på en meter mellan antändligt material och heta ytor eller öppen eld.
 • En öppen spis måste vara utrustad med en brandskyddsskiva om golvet inte är av oantändligt material.
 • Följ alltid noggrant anvisningarna från eldstadens tillverkare.
 • Om det finns en eldstad i din bostad ska du se till att du också har en osvarnare.
 • Håll barn och husdjur borta från ljus, kaminer och eldstäder.
 • Bränn inte annat än torr ved i en öppen spis, och börja elda med små mängder.
 • Se till att det inte finns något som kan börja brinna i närheten av eller på spisen.
 • Se till att skorstenen sotas minst en gång om året.

9.1.2020

 Skriv ut sidan