Elarbeten ska utföras av yrkesmän

Alla elarbeten ska utföras av yrkesmän. En kompetent elentreprenör utför också ibruktagningsbesiktningar av installationer, vilket säkerställer brand- och personsäkerheten.

När utbudet av eltillbehör ökar i järnaffärer och storbutiker, uppstår det lätt ett intryck av att även elarbeten är enkla och kan utföras av nästan vem som helst. Så är det dock inte. Den som utför elarbeten måste absolut ha en viss erfarenhet och kompetens.
Elentreprenad är tillståndspliktig verksamhet. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) upprätthåller ett register över elentreprenörer och övervakar deras verksamhet. Hjälp med att hitta en entreprenör får du till exempel på Tukes webbplats www.tukes.fi  eller på www.erikoisurakoitsijahaku.com (på finska).

Innehavaren av elapparaten, till exempel fastighetsägaren, ansvarar alltid för apparatens skick. Därför är det viktigt att låta en kompetent entreprenör göra elarbetena.

Spara besiktningsprotokollet

En ibruktagningsbesiktning som görs innan en installation överlämnas garanterar att den yrkeskunniga elentreprenaden är säker. I samband med den skrivs ett besiktningsprotokoll som intygar att installationerna är säkra och att de fungerar på avsett sätt. Besiktningsprotokollet är entreprenörens garanti för att elarbetena har gjorts på det sätt som krävs. I fråga om de allra minsta elinstallationerna (t.ex. ett eluttag läggs till) behövs det inget besiktningsprotokoll.

Det finns skäl att spara besiktningsprotokollet, eftersom byggnadsövervakningsmyndigheterna kräver att få se besiktningsprotokollet i samband med slutgranskningen. Dessutom lönar det sig att visa protokollet när bostaden säljs och när skadefall reds ut.

Innan ett arbetsavtal om installation ingås ska du kontrollera att du får de behövliga dokumenten samt bruks- och serviceanvisningar av entreprenören.

Ingå ett skriftligt avtal

Det finns alltid skäl att ingå ett skriftligt avtal om elentreprenaden. För småhusbyggare och -renoverare finns det avtalsblanketter som konsumentmyndigheterna har granskat. Vid eventuella meningsskiljaktigheter och tvister är ett skriftligt avtal till stor hjälp.

Rabatt på hemförsäkringen genom Sähkötreffit

Fennia deltar i kampanjen Sähkötreffit (elträff) och beviljar dem som låter göra ett eltest i hemmet 15 procent rabatt på lösöresdelen i hemförsäkringen. Rabatten gäller i fem år från eltestet och rabatten fås genom att lämna in eltestprotokollet till Fennia.

Testet görs av en elmontör som genomgått Sähkötreffi-utbildningen. I testet går man igenom elapparaternas skick och reder ut eventuella fel och brister.

Sähkötreffit är en verksamhetsmodell som Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, Elektrotekniska Handelsförbundet i Finland rf, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Elkonsulterna i Finland NSS rf tillsammans utvecklat och genom vilken konsumenter och elmontörer hittar varandra och kan se till att få privathushållens elärenden i skick. Fennia är samarbetspartner i kampanjen Sähkötreffit.

Mer information om nättjänsten Sähkötreffit och sökande av elmontör (på finska)

Källa: Elentreprenörsförbundet (STUL)

28.11.2012

 Skriv ut sidan