Distansarbete gör jobbet mer flexibelt – se till att personalens försäkringar är i skick

Etätyö

Det har blivit vardag på många företag att man jobbar på distans. Som företagare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid försäkring av arbetstagarna, eftersom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte omfattar lika mycket i hemmet som på kontoret. En försäkring för distansarbete eller en fritidsolycks-fallsförsäkring som kompletterar olycksfallsförsäkringen ger arbetstagaren ett betydligt bättre och mer omfattande skydd.

Distansarbete har konstaterats vara ett effektivt sätt att jobba och det blir ständigt allt populärare. Allt fler arbetsgivare rekommenderar också distansarbete i en undantagssituation som coronaviruset lett till.

Men det lönar sig för företagen att fästa uppmärksamhet vid hur arbetstagarna är försäkrade. Arbetstagarens olycksfallsförsäkring gäller också vid distansarbete, men den ersätter endast om verksamheten har ett entydigt orsakssamband med arbetet. Många skador som en olycksfallsförsäkring entydigt skulle ersätta på arbetsplatsen omfattas inte alltid av försäkringen för den som jobbar på distans. Enligt lagen kan arbetsgivaren inte påverka säkerheten och omständigheterna i arbete som utförs hemma.

Försäkringsskyddet omfattar till exempel inte om arbetstagaren snubblar när han eller hon ska ta en kopp kaffe eller gå på toa. Därför behövs en frivillig försäkring, som kompletterar arbetstagarens skydd.

Arbetsgivare rekommenderas teckna minst en frivillig försäkring för distansarbete, som kompletterar det skydd som den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger. Då har arbetstagaren ett försäkringsskydd för hela arbetsdagen. En ännu bättre lösning är en omfattande fritidsförsäkring, som ger arbetstagaren skydd också under fritiden. De flesta skador inträffar just under fritiden, men de kan också påverka arbetet.

Läs tipsen för en lyckad distansdag

Läs mer om Fennias försäkring för distansarbete

Läs mer om Fennias fritidsolycksfallsförsäkringar

 

11.3.2020

 Skriv ut sidan