Dags att byta till vinterdäck

Dags att byta till vinterdäck

Det lönar sig att byta till vinterdäck enligt väglag och inte enligt kalender. Kontrollera däckens skick, mönsterdjup och lufttryck i samband med däckbytet. När det är halt växla körsättet till vinterläge.

Vinterdäck ska användas i person- och skåpbilar samt i deras släpvagnar med broms i december, januari och februari. Dubbdäck får användas från den 1 november till den 31 mars eller fram till måndagen som följer efter påsken, och under övriga tider om vädret så kräver. För dubbfria vinterdäck finns inga begränsningar.

Vinterdäck ska monteras på samtliga hjul i en person- och skåpbil. En släpvagn, förutom en så kallad lätt släpvagn, ska ha vinterdäck om bilen som drar släpvagnen har vinterdäck.

Noggrann kontroll av mönsterdjup och lufttryck

Däckens skick och särskilt mönsterdjup och lufttryck påverkar körsäkerheten. Det lönar sig att hålla ett noggrant öga på mönsterdjupet, eventuellt ojämnt slitage och lufttrycket.

Djupet på slitbanans huvudspår ska vara minst 3,0 mm på vinterdäck. Det finns en koppling mellan slitna däck och vatten- och moddplaning. Därför är det rekommenderade mönsterdjupet dubbelt jämfört med minimidjupet, dvs. 6,0 mm på vinterdäck.

Om däcken slits ojämnt, är det bäst och justera castervinkeln. Kontrollera castervinkeln också när du monterar nya däck. Bäst går det till på en bilverkstad, där dem har rätt utrustning och kunskap.

Lufttrycket i däcken påverkar väsentligt manövreringen av bilen och dess bränsleförbrukning. Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet, minst en gång i månaden och alltid i samband med däckbyte. Rekommenderat lufttryck hittar du i bilens manual och ofta även i bränsletankens påfyllningsöppning eller i den främre dörrkarmen. Redan en halv bar för lite luft leder till att däcken slits ojämnt och att bränsleförbrukningen ökar.

När du har bytt däck, spänn bultarna ordentligt, men spänn inte till för hårt. Spänn bultarna på nytt efter att du har kört 100 km.

Växla körsätt till vinterläge

Höstens och vinterns växlande väglag kan vara utmanande för samtliga trafikanter. Genom att förutse väglaget och säkerställa god sikt förebygger du olyckor.

  • Följ trafikvädret och planera din tidtabell enligt väglag.
  • Kom ihåg att väglaget kan växla under din färd och förändras när du kör från huvudvägar till mindre vägar.
  • Rensa bort snö och skrapa bort is från samtliga rutor och ventilationsöppningar och från strålkastare innan du ger dig av.
  • Se till att det inte bildas imma på rutorna och att dem inte fryser.
  • Sänk farten och öka säkerhetsavståndet.
  • Undvik kraftiga styrningar. Ta det försiktigt vid filbyten och med kurvorna för att inte förlora kontrollen över bilen.

25.10.2017

 Skriv ut sidan