Cykeln i sommarskick

Serva cykeln och kontrollera utrustningen inför cykelsäsongen

Det lönar sig att serva cykeln inför cykelsäsongen, även om det inte är nåt fel på cykeln. I samband med servicen är det också bra att kontrollera i vilket skick utrustningarna, t.ex. hjälmen och låset, är.

Kontrollera alltid din cykel efter vintern och serva den, eftersom en cykel i dåligt skick eller en bristfälligt utrustad cykel utgör en säkerhetsrisk. Det lönar sig särskilt att kontrollera de viktigaste säkerhetsutrustningarnas skick, dvs. bromsarna, reflexanordningarna, lyktorna och ringklockan.

Serva cykeln hemma

1. Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däcken

  • Ett hårt däck rullar bättre än ett mjukt, men pumpa inte i för mycket luft.
  • Kontrollera rekommendationerna för rätt lufttryck på däckets sida.

2. Rengör cykeln regelbundet

  • Att rengöra cykeln är en viktig del av servicen, eftersom damm och annan smuts kan skada cykelns delar.
  • Använd tvättsvamp och vattenspätt biltvättmedel. Vattentrycket från en trycktvättsaggregat är för hårt och kan skada cykelns delar.

3. Kontrollera däckens slityta

  • Om mönstret på mitten av däcket har slitits ut, byt däcket till ett nytt.

4. Rengör och olja kedjor regelbundet

  • Rengör kedjan tillräckligt ofta med lösningsmedel och en liten borste. Skölj kedjan efter rengöringen med hett vatten.
  • Smörja till slut noggrant med kedjeolja.

Utöver att serva cykeln hemma lönar det sig att låta cykeln servas regelbundet av en cykelexpert, som kontrollerar och servar bl.a. bromsarna och växlarna.

Användning av säkerhetsutrustning och rätt attityd förebygger skador

Att använda hjälm och att ha rätt attityd i trafiken utgör grunden för cyklistens egen säkerhet. Att följa regler och köra på ett förutseende sätt minskar olycksfallsrisken avsevärt. Över 70 procent av de personskador som cyklister drabbas av sker i korsningar. Om du känner dig ringrostig vad gäller väjningsregler, är det bäst att gräva fram dem ur minnet. Dålig sikt ökar avsevärt risken för olyckor i korsningar mellan cykelvägar och körbanor.

Skydda dig mot cykeltjuvar

Cyklisten kan genom sitt eget agerande avsevärt minska risken för stölder. Det är bäst att låsa cykeln, även om du skulle lämna den för en kort stund. Att låsa fast cykeln med två lås i en cykelställning, en stolpe eller i ett annat fast föremål ger ett gott skydd mot tjuvar.

Det är värt att ta ett foto på cykeln och lägga uppgifter om cykeln på minnet, t.ex. märke, modell, färg, ramnummer och särskilda igenkänningstecken. Dessa uppgifter behövs nämligen om cykeln blir stulen. Man kan även skaffa ett säkerhetschips för cykeln, som innehåller uppgifter om ägaren. Chipset installeras in i cykelramen.

Om skadan är framme och cykeln stjäls, kan du söka ersättning från hemförsäkringen. Stölden ska dock först polisanmälas.

Se även

Information om försäkring av hemlösöre

Information om försäkring av fritidsolycksfall

 

17.4.2015

 Skriv ut sidan