Coronavirus och Fennias reseförsäkring

Coronaviruset orsakar mycket oro bland våra kunder, också i fråga om försäkringar och ersättningar. I den här artikeln har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset.

Se svar till våra privatkunder utomlands här

Se svar till våra privatkunder i Finland här

Se svar till våra företagskunder här

Finland förbereder sig för en omfattande coronavirusepidemi, som sannolikt kommer att framskrida i olika takt i olika delar av landet. Finlands regering och republikens president konstaterade att det råder undantagstillstånd i landet på grund av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd THL uppdaterar information om coronaviruset och ger anvisningar för att bekämpa smittan. Det bästa sättet att skydda sig är att tvätta händerna. Skolor, läroinrättningar och universitet har stängts enligt regeringens riktlinjer, och allmänna sammankomster, rörlighet och besök på hälsovårdsinrättningar begränsas. Finland har återinfört gränskontroller vid alla gränser och gränstrafiken begränsas fr.o.m. den 19 mars.

Läs mer om coronaviruset på THL:s webbplats

Vanliga frågor från våra privat- och företagskunder

Privatkunder utomlands

Jag insjuknade utomlands. Vad ska jag göra?

Fennias reseassistans 24h ger råd när du är utomlands. Du får hjälp med att välja läkare och sjukhus, stöd i situationen och hjälp till exempel med vårdkostnader och med nya researrangemang. Telefonnumret till reseassistans är +358 10 503 5503.

Jag har rest utomlands med mitt barn. Barnet insjuknade i coronavirus under resan och måste därför tas in på sjukhus. Ersätter försäkringen kostnaderna för att jag avbryter min resa?

När ett barn har insjuknat ersätter försäkringen också förälderns nödvändiga extra rese- och logikostnader som kostnader för en avbruten resa.

Jag är på resa med mitt barn och insjuknar i coronavirus. Vi kan inte ta det planerade flyget hem. Ersätter försäkringen det?

Reseförsäkringen ersätter extra rese- och logikostnader när resan avbryts på grund av sjukdom. Kontakta Fennias reseassistans, där du får anvisningar för att boka ett nytt flyg.

Jag insjuknade i coronavirus under resan och kunde inte ta flyget hem. Ersätter försäkringen mina extra kostnader för läkarbesök, inkvartering osv.?

Sjukvårdskostnader till följd av coronavirus under resa ersätts som sjukdom under resa. Om insjuknandet leder till att du inte kan ta ditt returflyg, ersätter resenärförsäkringen skäliga extra kostnader för resor och logi.

Jag är i USA och mitt flyg till Finland blev inställt. Hjälper reseförsäkringen med resekostnaderna?

Resenärförsäkringen ersätter inte extra rese- eller logikostnader om returflyget blir inställt. Vi rekommenderar att du kontaktar flygbolaget och följer deras meddelanden om flyg som ordnas.

Jag är på resa men kan inte resa hem med mitt ursprungliga flyg, eftersom jag har satts i karantän.

Reseförsäkringen ersätter inte extra rese- eller logikostnader till följd av att man sätts i karantän. Vi förlänger reseförsäkringens giltighetstid tills att det är möjligt att resa hem.

Jag är på resa men är rädd för att få corona och vill åka hem så snart som möjligt. Betalar reseförsäkringen, om jag vill åka hem tidigare?

Reseförsäkringen ersätter inte kostnader för att resan avbryts i en sådan situation. Du måste betala extra kostnader för resor och logi själv.

Jag är som bäst på resa, men konserten som jag skulle gå på blev inställd. Får jag ersättning från reseförsäkringen för den oanvända biljetten?

Reseförsäkringen ersätter inte biljetter som inte kunnat användas på en resa på grund av att evenemanget ställts in. Det lönar sig att kontakta konsertens arrangör om biljettkostnaden.

Jag blev satt i karantän på grund av coronaviruset under resan. Ersätter försäkringen till exempel extra kostnader för boende, nya resor osv.?

Resenärförsäkringen ersätter inte extra kostnader för resor och logi till följd av coronakarantän, om inte den försäkrade har insjuknat. Däremot ersätts extra rese- och logikostnader, om den försäkrade inte kan åka på returresan till följd av att han eller hon har insjuknat under resan.

Jag är på en resa som skulle sluta under april. Nu rekommenderar utrikesministeriet att man överväger att stanna kvar på resmålet med beaktande av säkerheten. Det börjar vara svårt att resa tillbaka till Finland, eftersom det inte finns direktflyg och den övriga flygtrafiken har minskat väldigt mycket, så jag har tänkt stanna kvar på resmålet. Gäller försäkringen under den tid min resa förlängs?

Vi förlänger reseförsäkringens giltighetstid om den försäkrade på grund av tvingande övermäktiga omständigheter, som uppstått under resan, inte kan återvända från resan enligt planerad tidpunkt. Försäkringen förlängs tills dess att returresan skäligen kan ordnas. Försäkringen ersätter dock inte extra kostnader för resor och logi, som orsakas av att resplanen ändras.

Privatkunder i Finland

Jag insjuknade i Finland. Vad ska jag göra?

Ring FenniaVårdaren. FenniaVårdaren svarar på frågor kring hälsa, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig. Du når FenniaVårdaren dagligen 7–23 på 010 503 5000.

Jag har bokat en påskresa i Finland, men kan inte åka nu när Nylands gränser stängdes. Får jag ersättning från reseförsäkringen för den avbokade resan?
 
Reseförsäkringen ersätter inte resor som avbokas på grund av att Nylands gränser stängdes. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören om avbokningen. 
 
Ersätter reseförsäkringen om jag inte åker på en resa i Finland, eftersom myndigheterna har uppmanat att man ska undvika resor och jag vill dra mitt strå till stacken?
 
Reseförsäkringen ersätter inte resor som avbokas på grund av regeringens uppmaning eller av din egen vilja. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören om avbokningen. 
 
Jag hade tänkt köra till Ruka på semester. Får jag ersättning från reseförsäkringen om hotellet och skidbackarna är stängda.
 
Reseförsäkringen ersätter inte oanvända hissbiljetter eller hotellkostnader. Kostnader för att resan avbokas ersätts inte heller. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören om avbokningen. 
 
Jag avbröt min semesterresa i Finland på grund av coronasituationen. Får jag ersättning från reseförsäkringen för oanvända hotellnätter och hissbiljetter?
 
Reseförsäkringen ersätter inte oanvända hissbiljetter eller hotellkostnader. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören eller hotellet om den avbrutna resan.
 
Jag insjuknade i corona under min semesterresa i Finland. Jag har lindriga symtom och behöver inte sjukhusvård. Men jag vill avbryta min resa och åka hem. Får jag ersättning för förlorade hotellnätter?
 
Reseförsäkringen ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader på grund av att resan avbryts. Dessutom betalas ersättning ut för förlorade resdagar, även om du inte får ersättning för förlorade hotellnätter. Ersättning betalas för resor som avbryts av tvingande skäl, till exempel på grund av att du själv har insjuknat. Det tvingande skälet bedöms på medicinska grunder. Vård vid corona kan ersättas som sjukdom under resa i 90 dagar efter att du har sökt vård. 
 
Jag insjuknade på en semesterresa i Finland och blev intagen på sjukhus. Får jag ersättning från reseförsäkringen?
 
Reseförsäkringen ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader på grund av att resan avbryts, till exempel kostnader för hemresan. Dessutom betalas ersättning ut för förlorade resdagar. Vård vid corona kan ersättas som sjukdom under resa i 90 dagar efter att du har sökt vård. 

Mina barn som är i skolåldern får distansundervisning. Skolan har försäkrat eleverna med en olycksfallsförsäkring. Gäller olycksfallsförsäkringen vid distansundervisning?

Skolelever som är försäkrade med en frivillig olycksfallsförsäkring är försäkrade också under distansundervisning. Försäkringen gäller vid undervisning enligt schemat och också under raster.

Skolelever omfattas inte av den lagstadgade försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Den gäller bara arbete i anställningsförhållande. Vissa läroinrättningar är dock skyldiga att enligt lag försäkra studerande mot olycksfall under studierna. I dessa fall gäller skyddet praktik i anslutning till studierna (praktisk undervisning, sådan inlärning i arbetet, sådan arbetspraktik eller en sådan fristående examen eller i sådan arbetslivsorientering som kan jämställas med arbete), och det omfattar inte årskurserna 1–6 i grundläggande undervisning.

Mina barn i dagisålder deltar inte i dagvård, eftersom daghemmet önskar att barnen stannar hemma om det bara är möjligt. Daghemmet har försäkrat dagisbarnen med en olycksfallsförsäkring. Gäller daghemmets försäkring barnen också hemma?

Försäkringen för daghemmets barn gäller endast när barnet har lämnats till dagvård. Försäkringen omfattar alltså inte barn som är hemma. 

Jag har symtom, och läkaren ordinerade ett coronatest. Ersätter försäkringen?
 
Fennias sjukkostnadsförsäkringar ersätter en laboratorieundersökning ordinerad av läkare för att diagnostisera coronasmitta.

Utrikesministeriet rekommenderar att man inte reser till ett område, som jag ska resa till om bara några dagar.  Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min resa?

Det är bra att följa med utrikesministeriets rekommendationer om hur situationen förändras i fråga om resor. Försäkringen ersätter inte om du avbokar resan till följd av en epidemi på destinationsorten. Vid avbokning av resor rekommenderar vi att man kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag har bokat en utlandsresa för april, men regeringen rekommenderar att man ska undvika resor. Ersätter försäkringen om jag inte åker på resan?

Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och följer med deras meddelanden om resorna.

Jag har bokat en resa utomlands. Ersätter försäkringen om jag avbokar resan för att jag inte vill åka?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en avbokad resa till följd av att du inte vill åka på resan. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och följer med deras meddelanden om resorna.

Jag har en kronisk sjukdom och hör därför till riskgruppen. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min utlandsresa?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en avbokad resa till följd av att du hör till riskgruppen.

Jag skulle åka till New York nästa vecka, men nu är resor dit förbjudna. Ersätter försäkringen?

Resenärförsäkringen ersätter inte resor som inställs på grund av Förenta staternas beslut om reseförbud. Vi rekommenderar att du hör dig för hos researrangören eller flygbolaget om möjligheten att flytta resan eller få gottgörelse.

Jag har insjuknat i influensa eller coronavirus. Jag är inte säker på vilket det är, men kan i alla fall inte åka på resa. Får jag ersättning från reseförsäkringen för att resan ställs in?

En resa som ställs in på grund av din egen eller en närstående persons sjukdom ersätts. Du kan söka ersättning för kostnaderna för den inställda resan på Mitt Fennia. Kom ihåg att bifoga ett läkarintyg över din sjukdom.

Jag skulle resa utomlands till en mässa, och nu har mässan ställts in på grund av corona. Jag vill inte åka på resan, eftersom mässan ställdes in. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar resan?

Reseförsäkringen ersätter inte kostnaderna, om orsaken till avbokningen är att du inte vill åka. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och mässans arrangör.

Jag har varit i kontakt med en person som har insjuknat i corona. Jag har inte insjuknat själv, men är i karantän. Den hinner inte ta slut innan jag skulle åka på resa. Får jag ersättning från reseförsäkringen för inställd resa?

Försäkringen ersätter inte en resa som ställs in på grund av att du är i karantän. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Vad ersätter försäkringen inte i fråga om corona helt allmänt sett?

Coronaviruset väcker många frågor hos oroade kunder bland annat om inställda resor. Frågorna gäller till exempel om försäkringen ersätter en inställd resa till ett område, som man enligt rekommendationer ska undvika, eller om ersättning betalas för en resa som inställs på grund av att personen sätts i karantän i Finland och därför inte kan resa. Sådana kostnader ersätter resenärförsäkringen inte. Resenärförsäkringen ersätter kostnader som beror på att den försäkrade har insjuknat (till exempel sjukhusvård, läkemedel) på resan.

Företags- och företagarkunder

Ett evenemang som jag ordnar måste ställas in på grund av coronaviruset. Ersätter någon försäkring detta?

Försäkringen ersätter inte att ett evenemang måste ställas in på grund av coronaviruset. Försäkringen ersätter inte avbrott i affärsverksamhet, som beror på myndigheters beslut för att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa evenemang för allmänheten, stänga offentliga lokaler eller införa resebegränsningar i epidemiområden.

Min affärsverksamhet blir lidande, eftersom stora publiktillställningar inte kan ordnas. Ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter inte avbrott i affärsverksamhet, som beror på myndigheters beslut för att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa evenemang för allmänheten, stänga offentliga lokaler eller införa resebegränsningar i epidemiområden.

Jag är ensamföretagare och har insjuknat. Vad ersätter försäkringen?

Om du har en sjukkostnadsförsäkring får du ersättning för vårdkostnaderna. Efter självrisktiden kan dagersättning betalas ut för tiden som du är sjukskriven, om en dagersättningsförsäkring har anslutits till sjukkostnadsförsäkringen.

Jag är företagare och som bäst på arbetsresa. Avviker villkoren som gäller min reseförsäkring från dem som gäller för privatpersoner? Vad ersätter reseförsäkringen, om jag sätts i karantän eller om mitt flyg ställs in på grund av coronaviruset? Vilka kostnader ersätts om jag insjuknar utomlands?

Reseförsäkringen ersätter vårdkostnader vid sjukdom under resa. Om du inte kan åka hem enligt den ursprungliga resplanen på grund av insjuknandet, ersätter reseförsäkringen extra kostnader för resor och logi. Försäkringen ersätter inte en inställd resa på grund av epidemisituationen i destinationslandet, egen karantän utan insjuknande eller utrikesministeriets rekommendation om reseförbud. Om flyget ställs in rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget. Om du sätts i karantän eller om flyget ställs in och du inte kan resa hem, förlänger vi reseförsäkringens giltighetstid tills att det är möjligt att återvända hem.

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader som uppstår i Finland.

Jag är ensamföretagare i kundservice och har blivit utsatt för coronasmitta. Vad ersätter försäkringen, om jag inte kan träffa mina kunder?

Det finns ingen försäkring för en sådan risk.

Företagets arbetstagare har fått anvisningar att jobba på distans tills vidare. Är det något jag borde beakta i fråga om försäkringar?

Företagets lagstadgade olycksfallsförsäkring ger arbetstagaren ett mera begränsat skydd hemma än på kontoret. Det omfattar till exempel inte raster eller besök utanför arbetsplatsen. Arbetstagarna kan skydds i händelse av olycksfall antingen med en försäkring för distansarbete, som också omfattar raster under arbetsdagen, eller med en fritidsförsäkring, som utöver på fritiden också tryggar arbetstagarna på raster och när de rör sig utanför arbetsplatsen under distansdagen. 

20.3.2020

 Skriv ut sidan