Brandvarnare är billig livräddare

Brandvarnare är billig livräddare

Brandvarnare räddar människoliv. Brandvarnarna ska testas regelbundet så att de säkert fungerar när det verkligen gäller.

I Finland sker årligen över 3 500 bränder i bostadshus, fritidshus och bastubyggnader. Dessa bränder leder årligen till att ungefär 80 personer avlider och över 500 skadas. 

En brandvarnare per 60 kvadratmeter

I alla bostäder ska det finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter och våningsplan. Det lönar sig att placera varnaren i taket i mitten av rummet. Placera inte en brandvarnare i köket eller i sådana rum där den kan orsaka onödiga larm.

Brandvarnare som fungerar med nätström blev obligatoriska i nya lägenheter i början av 2009. Kravet gäller också för nya fritidsbostäder med el. Anskaffningskostnaderna för en brandvarnare som ansluts till elnätet är förmånliga och den kan också installeras i efterhand i äldre byggnader. Installeringen ska alltid göras av en expert.

Vilken varnare?

Det finns två typer av rökdetektorer: joniserande och optiska brandvarnare. Varnare som reagerar på temperaturförändringar eller kolmonoxid ersätter inte brandvarnare, men de kan komplettera varningssystemen.

Om det finns en eldstad i byggnaden, lönar det sig att skaffa en brandvarnare med rök- och kolmonoxiddetektorer. Varnarna lämpar sig trots allt inte för lokaler där det finns mycket fukt, damm, brandgaser eller kraftig luftström.

På marknaden finns det också så kallade smarta brandvarnare som utöver att de larmar på samma sätt som en vanlig brandvarnare bryter av strömtillförseln till elapparaten.

Larmsystemen utgör en omfattande helhet och till dem är det möjligt att koppla utöver brandvarnare också t.ex. inbrotts- och vattenläckagelarm.

Testa, serva och förnya varnarna regelbundet

Service- och förnyelseintervallen för brandvarnaren ska alltid kontrolleras i bruksanvisningen. Livslängden för joniserande varnare avsedda för bruk i boningshus är vanligen tio år. Detta beror på att den radioaktiva delen av jondetektorn blir svagare och varnaren smutsig.

Även optiska detektorer ska förnyas regelbundet. Den optiska detektorns lins blir smutsig med tiden, vilket leder till funktionsstörningar. Man kan inte rengöra detektorn själv, utan låt en expert göra det eller skaffa en ny apparat.
Batteriet i en batteridriven brandvarnare håller vanligtvis i ungefär ett år. Det finns även batterier som ger en verksamhetstid på tio år.

Det lönar sig att ha som vana att en gång i veckan testa om brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren fungerar om det hörs ett pipande ljud när man trycker på testknappen. Se också till att testa brandvarnarna hos de äldre i din närkrets.

1.12.2017

 Skriv ut sidan