Bonusen vittnar om en omsorgsfull förare

72_autovakuutuksen bonus

Bonussystemet är hörnstenen i trafikförsäkringens prissättning. Bonusen är den omsorgsfulla förarens trumfkort – en belöning för ett tryggt körsätt som kan användas för att själv påverka trafikförsäkringens pris.

Trafikförsäkringens bonus belönar en bra förare för att han eller hon inte har råkat ut för någon skada som trafikförsäkringen ersätter. Bonusen bygger på antalet år som fordonet har använts och de skador fordonet har råkat ut för. Föraren får en startbonus som utgör basen från vilken bonusen börjar samlas. Bonusen stiger med de skadefria åren och lever därmed enligt kurvorna i vägen.

Som kund hos oss får du betydande bonusförmåner. Notera speciellt dessa i bonusen på hushållets trafikförsäkring:

  • Maximibonusen på 83 procent kan du nå snabbt, i bästa fall på fyra år. Du kan alltså snabbt se effekterna av ett omsorgsfullt körsätt.
  • Om ditt hushåll har flera bilar och du är deras försäkringstagare får du samma bonus till dina samtliga bilar.
  • Bonusskyddet är den omsorgsfulla förarens betydande förmån: när du har nått maximibonusen på 83 procent och råkar ut för en skada ersätts skadan utan någon bonusförlust. Skyddet omfattar den första skadan inom försäkringsperioden. Bonusskyddet träder i kraft genast när du når den högsta bonusklassen på 83 procent.
  • Bonusklassen kontrolleras en gång per försäkringsperiod och då syns effekten av en eventuell skada. Försäkringspremien ökar under följande försäkringsperiod efter att skadan har skett.
  • Om du råkar ut för en skada kan du alltid be vår kundtjänst om en uppskattning av bonusförlusten. Om du vill spara din bonus kan du återbetala ersättningen till Fennia. Detta kan vara en bra lösning om beloppet av skadeersättningen är mindre än den beräknade bonusförlusten.
  • Skadehistoriken följer med försäkringstagaren mellan olika försäkringsbolag.
  • Förare som har kört skadefritt får genast en betydande prisförmån med bonusen: 40 procent för under 23-åringar, 52 procent för 23-åringar eller äldre och 64 procent för minst 30-åringar. Du kan se närmare på bonustabellen i denna guide.
  • Kom också ihåg att tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt.

 

 

5.3.2020

 Skriv ut sidan