Bilist, förbered dig på köld

Kölden under de senaste dagarna har ställt till det för bilister. Att bilen inte vill starta under sträng köld beror ofta på dåligt batteri.

Under stränga köldperioder är det viktigt att batteriet är i bra skick. Det är bäst att kontrollera eller låta kontrollera batteriet och byta det innan problem uppstår. Om man bara kör korta sträckor i kylan och använder bilens elapparater mycket, hinner batteriet inte ladda sig. Vid köld lönar det sig att undvika användning av elapparater i onödan.

Under sträng köld är det viktigt att förvärma motorn för att säkerställa att bilen startar. Det är bra att ha motorvärmaren på till och med två–tre timmar. Om bilen har en bränsledriven extra värmare, räcker en halv timme. Eftersom en bränsledriven extra värmare drar på batteriet, rekommenderas att man efter användningen av den kör en längre sträcka, så att batteriet hinner ladda sig.

Se också till att bränslet tål köldgrader, särskilt gäller detta dieselbilar. Stopp i bränslefiltret på grund av vatten och andra orenheter i bränslet kan snabbt avbryta resan. För att förebygga problem med vatten, häll i frostskyddsvätska i bränslet.

Under köldperioder är det ytterst viktigt att man klär sig varmt även för korta bilresor. Om bilen råkar få stopp, blir den snabbt kall i kylan. Det kan ta ett tag innan hjälp hinner fram, eftersom det kan vara flera som kallat på hjälp.

Ersätter försäkringen bärgning?

Fenniakaskos bilserviceförsäkring ersätter bärgning av bilen till närmaste verkstad om resan avbryts och bilen stannar på vägen på grund av ett tekniskt fel eller en skada. Ett tomt batteri till följd av ovannämnda orsaker är inte ett fel eller en skada, utan en egenskap hos fordonet. Därför ersätter bilserviceförsäkringen i regel inte bärgning till följd av ett tomt batteri. Dessutom finns det i villkoren för bilserviceförsäkringen en begränsning som lyder att försäkringen inte ersätter en skada till följd av att fordonet inte kan startas på grund av köld eller en annan klimatrelaterad orsak. 

Du får hjälp från vår ersättningstjänst, tfn 010 503 020, varje dag i veckan, dygnet runt, också i bärgningsfrågor.

8.1.2016

 Skriv ut sidan