Årsanmälan för arbetsolycksfallsförsäkring

I årsanmälan för arbetsolycksfallsförsäkringen uppges de löner som betalats ut till arbetstagare. Som löner uppges i regel samtliga inkomster på vilka förskottsinnehållning verkställs. Närmare anvisningar hittar du i anvisningen för ifyllande av årsanmälan.

Gör så här när du fyller i årsanmälan

  • Fyll i årsanmälan på nättjänsten Mitt Fennia:
    • Du kan fylla i årsanmälan smidigt på Mitt Fennia. Årsanmälan kan göras av den användare som namngetts i tjänsten och som har rättigheter att sköta den obligatoriska försäkringen för arbetstid.
    • Våra hushållsarbetsgivarkunder som har haft en obligatorisk försäkring för arbetstid 2018 har fått en förhandsifylld årsanmälan per post. Komplettera anmälan och skicka tillbaka den till Fennia i svarskuvertet. Kontrollera att yrkesbeteckningarna i den förhandsifyllda årsanmälan är korrekta.
  • Om du ännu inte använder Mitt Fennia eller om du inte har behörigheter, läs närmare instruktioner om hur du kan börja använda tjänsten här. 
  • Om vi inte får årsanmälan via Mitt Fennia, använder vi de löneuppgifter som vi fått av skattemyndigheten som grund för den slutliga premien.  
  • Om, av någon anledning, ingendera av de ovannämnda är möjlig, kan du i ärenden som gäller anmälan om löner kontakta tyotapaturmavakuutus@fennia.fi. 
  • Anvisning för ifyllande av årsanmälan

 

 

31.1.2019

 Skriv ut sidan