Installation av säkerhetssystem i hemmet kräver planering

Innan ett säkerhetssystem installeras i hemmet är det viktigaste att fundera för vilket syfte systemet skaffas och vad övervakningen ska omfatta. Nuförtiden övervakas genom säkerhetssystem särskilt inbrott, men mest skada i hemmen orsakar bränder och fuktskador.

När ett säkerhetssystem skaffas kartläggs först platserna för brandvarnare och de lokaler som är utsatta för inbrott och fuktskador. Vanligtvis övervakar systemet ytterdörrar och lokaler med fönster där risken för inbrott är störst.

Sätt först låsen i skick

Innan ett säkerhetssystem skaffas ska den normala låsningen granskas. Dörrar i marknivå eller på klätterhöjd ska ha både ett brukslås och ett polislås. Genom säkerhetssystemens magnetkontakt och rörelsedetektorer kan man övervaka till exempel dörrar och fönster.

Hemmets säkerhetssystem kan vara trådanslutet eller trådlöst. Det trådanslutna systemet kräver kabeldragning från centralenheten till detektorn. I ett trådlöst system, som vanligen är dyrare, klarar man sig med montering av endast apparaterna. Byte av batterier kräver extra arbete i ett trådlöst system.  

Ett lokalt larm kan ges av en siren inom- eller utomhus eller både och. Dessutom kan larmet kopplas till en mobiltelefon eller ett bevakningsföretag.

Vid montering av apparater ska man beakta till exempel ir-detektorers känslighet för snabba temperaturförändringar och rätt placering av de obligatoriska brandvarnarna. När systemen tas i bruk krävs det vanligen vissa justeringar av centralenheten.

Följande ska redas ut vid anskaffning av ett säkerhetssystem:

  • Vad övervakas?
  • Ansluts brand- eller läckagevarnare till systemet?
  • Hur kopplas systemet på och av?
  • Hur kommer det lokala larmet att indikeras: med sirener inom- eller utomhus eller både och?
  • Vart går larmet: till en mobiltelefon, ett bevakningsföretag eller någon annanstans?
  • Blir systemet trådanslutet eller trådlöst?

 

Källa: Elentreprenörsförbundet (STUL)

20.11.2012

 Skriv ut sidan