Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Försäkringssparande och -placering
 • Sparförsäkring

Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett flexibelt sätt att spara i olika placeringsobjekt

Mysiga pensionsdagar, sabbatsår, jordenruntresa eller en grundplåt till barnen eller barnbarnen. Med vår sparförsäkring kan du smidigt spara till större och mindre drömmar, antingen till dig själv eller dina nära anhöriga. Du kan månadsspara med mindre belopp eller göra en större placering på en gång. Sparförsäkringen inkluderar alltid också en livförsäkring, som ger extra ekonomiskt skydd för dina närstående samtidigt som du sparar.

Det är smidigt och skattemässigt vettigt att spara via en sparförsäkring

 • Genom ett avtal kan du placera i Fennia Livs fyra olika kapitalförvaltningsportföljer eller i ett stort antal placeringsfonder. Du kan således själv inverka på försäkringens förväntade avkastning och risknivå.
 • Avkastning på försäkringen beskattas först när försäkringstiden upphör eller när du tar ut försäkringskapital.
 • När du väljer placeringsobjekt behöver du inte betala tecknings- och inlösningsavgifter som placeringsfonderna normalt tar ut.
 • När du byter försäkringens placeringsobjekt beskattas inte placeringsobjektens värdetillväxt som i direkt fondsparande.
 • Du kan enkelt byta placeringsobjekt på nättjänsten
  Mitt Fennia
  .

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd