Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Spara och placera
 • Kapitalförvaltningstjänster

Ansvarsfull kapitalförvaltning enligt dina behov

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter är en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning från och med den 1 augusti 2020. Vår kundservice fortsätter tills vidare som hittills.

Det är enkelt att hitta en lämplig placeringslösning med oss. Med hjälp av färdiga portföljmodeller skapar vi en placeringsplan just för dig. Vi sätter oss in i dina behov och beaktar dina mål. Tydligt uppställda avkastningsmål och en fastställd risknivå hjälper dig att välja en lämplig placeringsplan.

Kapitalförvaltningens portföljmodeller 

Portföljen Kassa

Portföljen Kassa är en effektiv kassahanteringslösning för företag och privatpersoner. 

 • Målet för portföljen Kassa är att genom kontrollerad risktagning överskrida avkastningen från insättningar på bank.
 • Portföljen är kostnadseffektiv och likvid.
 • Investeringarna är väl diversifierade, i huvudsak i kortränteinstrument.
 • Portföljens mål är att överskrida 12 månaders euribor och insättningar på bank. Portföljen Ränta

Portföljen Ränta är en ränteplaceringsstrategi för internationella investeringar i olika ränteklasser.

 • Ett enkelt sätt att fördela investeringarna på den internationella räntemarknaden.
 • Diversifiering från statsobligationer till företagsobligationer – vikterna ändras enligt marknadssituation.
 • Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst ett år.
 • Målsatt avkastning 3 procent p.a.Portföljen Moderat

Portföljen Moderat är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En ränteviktad lösning som på lång sikt strävar efter en bättre avkastning än på ränteplaceringar.
 • Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst tre år.
 • Aktievikten är 0–40 procent (neutral vikt 20 procent).
 • Målsatt avkastning 5 procent p.aPortföljen Balans

Portföljen Balans är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader där vikten följer vår marknadssyn.
 • Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst fem år.
 • Aktievikten är 0–70 procent (neutral vikt 50 procent).
 • Målsatt avkastning 6,5 procent p.a.Portföljen Avkastning

Portföljen Avkastning är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En aktieviktad lösning som strävar efter nästan samma avkastning som på aktiemarknaden, men med mindre risk.
 • Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst fem år.
 • Aktievikten är 0–100 procent (neutral vikt 80 procent).
 • Målsatt avkastning 8 procent p.a.Portföljen Aktie

Portföljen Aktie är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på aktiemarknader.

 • En aktieportfölj vars mål är en bättre avkastning än på aktiemarknaden i genomsnitt.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på över fem år.
 • Aktievikten är 100 procent.
 • Målsatt avkastning 10 procent p.a. 

Läs mer

Investeringsfilosofi och ansvar

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd