Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Samarbete för likvärdighet

Socialt ansvar – samarbete för likvärdighet

Jämlikhet och likvärdighet är viktigt för oss. För att främja båda dessa samarbetar vi ständigt med olika organisationer, vars arbete gör vårt samhälle till en bättre plats.

HelsingforsMission

Vi har stöttat HelsingforsMission sedan 2004. HelsingforsMission är en organisation inom socialsektorn som manar finländarna att kämpa för de bortglömda i samhället – mot ensamheten. Organisationen fungerar bland seniorer, ungdomar, barnfamiljer och specialgrupper. HelsingforsMission har inemot 90 anställda och över 700 volontärer.

Läs mer om HelsingforsMission →

Sjukhusclowner

Sjukhusclownerna har en viktig roll för att skapa glädje för sjuka barn och deras närstående. De frigör också tid för sjukvårdspersonalen att sköta vårdarbete, så clownerna hjälper också de professionella inom sjukvården.

Finlands Paralympiska Kommitté

Finlands Paralympiska Kommitté utvecklar och koordinerar handikappidrott på toppnivå. Organisationen främjar i all sin verksamhet jämlikhet inom idrott och möjligheten att nå internationell framgång inom toppidrott i de olympiska sommar- och vinterspelen.

Bild: Finlands Paralympiska Kommitté/Riku Valleala

Juldonation från Fennias personal

Fenniakoncernen reserverar varje år en summa som ges som personalens julgåva till välgörande ändamål. År 2019 röstade Fennias personal på att julgåvan ska ges till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Barn och unga får med hjälp av Fennias stöd mentala färdigheter som hjälper dem i kriser och motgångar i livet. Genom donationen kan MIELI rf erbjuda utbildning och material för professionella som jobbar med barn och unga på rådgivningar, förskolor, skolor och i ungdomsarbete.

Tidigare år har Fennias personal gett julgåvan bland annat till Rädda Barnen rf och Cancerstiftelsen.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd