Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom
  • Skador på hustekniska anordningar (VVSEA)

Skador på hustekniska anordningar (VVSEA)

Sök ersättning på Mitt Fennia

Vid skador på husteknik (VVSEA) fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet eller blanketten Egendomsskadeanmälan för företag på Mitt Fennia. VVSEA-anordningar är t.ex. luftvärme- och jordvärmepumpar, varmvattenberedare, oljepannor, ventilationsapparater, luftkonditioneringsapparater, golvvärmesystem och värmeelement (el, vatten, olja). Logga in på Mitt Fennia med nätbankskoder eller mobil-id.

Ta reda på anordningens märke, modell, ibruktagningsår och typnummer. Begär ett utlåtande om anordningens fel och en kostnadsberäkning. Om anordningen kan repareras, låt reparera den.

Notera att det finns detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga när

mobilapparater
eller går sönder.

Vilka egendomsskador ersätter försäkringen?

En omfattande hemförsäkring ersätter skador på anordningar och föremål hemma till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.

Vilka egendomsskador ersätter försäkringen inte?

Försäkringen ersätter inte skador till följd av sedvanlig användning (som förslitning), montering eller användning som strider mot anvisningar eller försummelse av service eller skador som omfattas av tillverkarens garanti.

Notera att föremålets eller anordningens ålder och värde samt omfattningen på och självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp, ring vår skadetjänst mån–tis 9–17 och ons–fre 9–16.

Privatkunder:

Företagskunder:

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd