Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Skademästarna påskyndar återgång till arbete

Fennias skademästarkoncept är en övergripande servicemetod för att ta hand om allvarliga personskador. Skademästarna har hand om skador i tätt samarbete med vårdinrättningsnätverket, arbetsgivaren, företagshälsovården och den skadade, från det att skadan inträffade ända fram till återgången till arbetet. Med hjälp av modellen påskyndar man inledandet av vården, och skademästaren handleder aktivt utredningen av återgången till arbetet. I samarbete med olika parter kan man t.ex. komma överens om lättare arbetsuppgifter, som möjliggör snabbare återgång till arbete.

Fennias skademästare

  • reder ut om skadan kan ersättas
  • sköter snabbt och sakkunnigt handläggningen av begäran om betalningsförbindelse
  • ser till att den skadade får ändamålsändlig vård vid rätt tidpunkt
  • koordinerar kontakter mellan olika parter på ett tätt och effektiv sätt
  • tar hand om kostnader och ersättning för inkomstbortfall
  • reder ut förutsättningarna för återgång till arbete och den återstående arbetsförmågan.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd