Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Sisältöstudio
  • Takaisin töihin vahingon jälkeen

Takaisin töihin vahingon jälkeen

4.6.2014

Sattuiko pahasti? Vakavan henkilövahingon jälkeen onnistunut hoitoketju ja mahdollisimman lyhyt sairauslomajakso ovat sekä työnantajan että työntekijän etuja. Fennian vahinkomestarit varmistavat, että tapaturman sattuessa kuntoutuminen takaisin töihin tapahtuu saumattomasti yhteistyössä hoitolaitosten ja työnantajan kanssa.

Vuoden 2014 alussa lanseeratussa toimintatavassa vakaviin vahinkotapauksiin nimetään vahinkomestari, joka toimii Fenniassa korvausasian käsittelijänä. Vahinkomestari koordinoi yhteydenpitoa hoitolaitoksen, työterveyshuollon, työnantajan ja vakuutetun välillä kaikissa hoito- ja korvausprosessin eri vaiheissa. Tiiviissä yhteistyössä vahinkomestarin kanssa toimii lisäksi Fennian asiantuntijoista, erikoislääkäreistä ja muista terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva verkosto.

Vahinkomestarit vahvistavat entisestään Fenniassa jo pitkään käytössä olleita vakuutuskorvausten toimintatapoja. Erityisesti sähköisesti hoitolaitoksista tulevien maksusitoumuspyyntöjen käsittelyä on tehostettu, jotta niihin päästään reagoimaan välittömästi.

Uudet toimintatavat on toistaiseksi otettu käyttöön pidempää sairauspoissaoloa vaativissa olkapää- tai polvivammoissa, jotka suurella todennäköisyydellä vaativat jonkinasteisen leikkauksen. Tavoitteena on sujuvoittaa hoitoketjuja, tehostaa tiedonkulkua, lyhentää vakuutetun työkyvyttömyysaikaa ja nopeuttaa työhön paluuta vahingon tapahtumisen jälkeen.

Oikeaan hoitoon oikeaan aikaan

Oikean diagnoosin saaminen ja hoidon käynnistäminen mahdollisimman pian tapaturman jälkeen ovat ensisijaisen tärkeitä vakuutetun toipumisessa. Fennian valtakunnallisen hoitolaitosverkoston ansiosta vakuutettu saadaan välittömästi riittäviin tutkimuksiin ja oikea-aikaisiin toimenpiteisiin.

Laajan ammattitaidon ansiosta hoitoprosessin laajuus voidaan arvioida Fenniassa usein heti vahinkomestarin ohjatessa vakuutetun nopeasti oikeanlaiseen hoitoon ja hoitojen alkaessa.

– Tunnistettavien vammamekanismien ja oireiden perusteella pystymme jo alkuvaiheessa valtuuttamaan maksusitoumuksella hoitolaitoskumppanimme koko hoitoprosessin ajaksi. Tällöin hoitavan lääkärin ei tarvitse tehdä erillisiä maksusitoumuspyyntöjä kuvantamistutkimuksiin, leikkaushoitoihin tai kuntouttavaan hoitoon, vaan hoito pääsee etenemään katkeamattomasti, kertoo asiantuntijaratkaisijana Fenniassa työskentelevä Anne Niemelä.

Huolellisesti valitut yhteistyökumppanit ja Fennian ammattitaito takaavat, että vakuutetun hoidossa ei kuitenkaan tehdä tarpeettomia leikkauksia.

– Asiakkaat odottavat asiantuntevaa palvelua vakuutusyhtiöltä, ja siksi kehitämme sitä jatkuvasti. Emme vain myönnä maksusitoumuksia, vaan haluamme tarjota vakuutetulle oikeanlaista hoitoa, kuntoutusta, neuvontaa ja palvelua. Tämä mahdollistaa parhaat edellytykset nopealle työhön palaamiselle kaikissa tilanteissa, Niemelä sanoo.

Tieto lisää turvallisuudentunnetta

Tapaturman jälkeisen hoitoketjun tavoitteena on, että vakuutettu pääsisi mahdollisimman nopeasti takaisin työelämään ja kiinni hänellä ennen tapaturmaa olleeseen ansiotasoon. Tämä tapahtuu lisäämällä vakuutetun ammatillisia valmiuksia ja edistämällä työmahdollisuuksia.

– Työntekijällä on oltava jo sairauslomalle jäätyään mahdollisuus saada tietoa työhön paluuseen liittyvistä järjestelyistä – erityisesti, jos työkyvyttömyysjakso on pitkittymässä.

Työnantajalle sairauspäivät tietävät aina runsaasti suoria sekä epäsuoria kustannuksia, joten sairausloman pituus on myös heidän intressissään, kertoo asiantuntijana Fenniassa työskentelevä Tuula Airaksinen.

Onnistuneeseen työhön paluun reseptiin kuuluvat vakuutetun riittävän tiedonsaannin lisäksi turvallisuudentunne ja osallistaminen eri kuntoutusvaihtoehtojen kartoittamiseen alusta lähtien. Tässä Fennian vahinkomestari on avainroolissa jatkuvalla yhteydenpidolla potilaaseen.

– Myös työpaikan suvaitsevainen kulttuuri, kuntoutujan yksilöllisten vahvuuksien esille tuominen ja niiden tukeminen, sekä kuntoutujan kokemus lähipiirin tuesta vaikuttavat toipumiseen, Airaksinen muistuttaa.

Tarpeettomia sairauspäiviä voidaan vähentää myös hyvin suunnitellulla työhön paluulla. Vaikka vammasta olisi jäljellä vielä lieviä rajoitteita, työhön paluu saattaa onnistua työkuvaa keventämällä tai erilaisin apuvälinein. Fennian vahinkomestari koordinoi tällöin vakuutetun, työterveyshuollon ja työnantajan välistä yhteistyötä, avustaa neuvotteluissa sekä työhönpaluusuunnitelman laatimisessa. Mahdollisuuksien mukaan koko hoitoketju ohjataan valmiiksi vakuutetun omaan työterveyshuoltoon.

– Välillä ihmiset arastelevat työkokeilua jatkokorvausten menettämisen pelossa. Korvausoikeus ei kuitenkaan pääty, vaikka henkilö olisi kyennyt hetkellisesti töihin, Anne Niemelä summaa.

Onnistuneeseen työhön paluuseen kuuluvat vakuutetun riittävän tiedonsaannin lisäksi turvallisuudentunne ja osallistaminen eri kuntoutusvaihtoehtojen kartoittamiseen.

Fennia-lehti 2/2014
Teksti: Heli Pessala

HenkivakuutusArtikkeliFennia
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussa