Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Djur
 • Sällskapsdjuret insjuknade, skadade sig eller dog

Sällskapsdjuret insjuknade, skadade sig eller dog

Kontakta distansveterinären FirstVet om ditt sällskapsdjur blir sjukt eller skadar sig. Distansveterinären ger råd och hänvisar vid behov till fortsatt vård på en djurklinik. Om inga ingrepp behövs, får du tydliga anvisningar för vård hemma.

Om det uppstår kostnader för besök på en djurklinik eller för läkemedel, kan du ansöka om ersättning för dem med en sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

Du kan även anmäla skadan per telefon mån-tis 9-7 och ons-fre 9-16.

Kontakta distansveterinären så här

 • Kontakta distansveterinären på din mobila apparat.
 • Ladda ner gratisappen FirstVet på din mobila apparat på
  App Store
  eller och följ anvisningarna i appen.
 • Boka tid till en distansveterinär i appen.
 • Veterinären ger råd och hänvisar vid behov till fortsatt vård. Om inga ingrepp behövs, får du tydliga anvisningar för vård hemma.
 • Försäkringen omfattar inte besök på grund av till exempel beteenderubbningar, skendräktighet, medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar. Notera att du kan använda tjänsten vid sjukdomar om försäkringen trätt i kraft 14 dagar före sjukdomen visade sid. Vi ersätter tandvård om en tand skadas i samband med ett olycksfall. Vi skickar en räkning i efterskott för sådana besök som inte omfattas av försäkringen.
 • När du använder de gratisbesök som Fennia erbjuder, förmedlas uppgifterna vidare till Fennia för skadereglering.

Gör så här om ditt sällskapsdjur behöver veterinärvård

 • Betala veterinär- och läkemedelskostnaderna och sök ersättning för kostnaderna på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur.
 • Spara kvitton över veterinärbesök och läkemedelskostnader, vi begär dem vid behov.

Gör så här om ditt sällskapsdjur dör eller måste avlivas

 • Om ditt sällskapsdjur avlivades, betala först veterinärkostnaderna och gör sedan en skadeanmälan. I samband med skadeanmälan lämna in till oss veterinärutlåtandet av vilket orsaken till avlivandet framgår.
 • Om djuret har dött eller avlivats på grund av en sjukdom, lämna in patientjournalen från läkarbesöken där sjukdomen behandlades. Du behöver inte lämna in tidigare inlämnade patientjournaler på nytt.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd