Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Djur
 • Sällskapsdjuret insjuknade, skadade sig eller dog

Sällskapsdjuret insjuknade, skadade sig eller dog

Kontakta distansveterinären FirstVet om ditt sällskapsdjur blir sjukt eller skadar sig. Distansveterinären ger råd och hänvisar vid behov till fortsatt vård på en djurklinik. Om inga ingrepp behövs, får du tydliga anvisningar för vård hemma.

Om det uppstår kostnader för besök på en djurklinik eller för läkemedel, kan du ansöka om ersättning för dem med en sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Du kan även anmäla skadan per telefon mån-tis 9-7 och ons-fre 9-16.

Kontakta distansveterinären så här

 • Kontakta distansveterinären på din mobila apparat.

 • Ladda ner gratisappen FirstVet i telefonen från din

  appbutik
  .

 • Boka tid till en distansveterinär i appen.

 • Veterinären ger råd och hänvisar vid behov till fortsatt vård. Om inga ingrepp behövs, får du tydliga anvisningar för vård hemma.

 • Försäkringen omfattar inte besök på grund av till exempel beteenderubbningar, skendräktighet, medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar. Notera att du kan använda tjänsten vid sjukdomar om försäkringen trätt i kraft 14 dagar före sjukdomen visade sid. Vi ersätter tandvård om en tand skadas i samband med ett olycksfall. Vi skickar en räkning i efterskott för sådana besök som inte omfattas av försäkringen.

 • När du använder de gratisbesök som Fennia erbjuder, förmedlas uppgifterna vidare till Fennia för skadereglering.

Gör så här om ditt sällskapsdjur behöver veterinärvård

 • Betala veterinär- och läkemedelskostnaderna och sök ersättning för kostnaderna på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur.

 • Spara kvitton över veterinärbesök och läkemedelskostnader, vi begär dem vid behov.

Gör så här om ditt sällskapsdjur dör eller måste avlivas

 • Om ditt sällskapsdjur avlivades

  , betala först veterinärkostnaderna och gör sedan en skadeanmälan. I samband med skadeanmälan lämna in till oss veterinärutlåtandet av vilket orsaken till avlivandet framgår.

 • Om djuret har dött eller avlivats på grund av en sjukdom, lämna in patientjournalen från läkarbesöken där sjukdomen behandlades. Du behöver inte lämna in tidigare inlämnade patientjournaler på nytt.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd