Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Egendom
 • Så här anmäler du skogsskador

Så här anmäler du skogsskador

Sök ersättning på Mitt Fennia

Gör en anmälan om en skogsskada på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skogsskada. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

Vi begär en skadevärdering direkt av skogsvårdsföreningen eller skogsbolaget. Ange i skadeanmälan den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt uppgifter om kontaktpersonen.

Ersätter min försäkring?

Skogsskador ersätts från skogsförsäkringen. Skogsförsäkringen ersätter följande skador på trädbestånd, plantbestånd och virke:

 • brandskador
 • stormskador
 • snöskador
 • översvämningsskador
 • insektsskador
 • skador på plantbestånd till följd av gnagare eller svampsjukdomar.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd