Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Kapitalförvaltningstjänster
  • Placeringsrapporter

Placeringsrapporter

Månadsrapporter

Månadsrapporterna är publikationer som experter hos Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigeheter publicerar varje månad, där du får information om placeringar och deras utveckling. 

  • Månadsöversikt 9/2020 (pdf)

SPF Fennica Fastigheter I – senaste rapporter (på finska)

SPF Fennica Tomter – senaste rapporter (på finska)

Information om tjänstetillhandahållaren

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd