Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Placeringar och finansiering
  • Kapitalförvaltningstjänster för företag

Kapitalförvaltningstjänster som passar ditt företags mål

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 1.8.2020. Du ser ditt innehav på S-Bankens och FIMs nätbank från och med 18.1.2021.
Läs mer om ändringarna till följd av företagsaffären på S-Bankens webbplats

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning den 1 augusti 2020.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd