Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Personalansvar

Personalansvar

Fennia är en arbetsplats dit det är trevligt att komma och där man upplever arbetsglädje och lyckanden. Hos oss betyder personalansvar att arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennias företagskultur utmanar personalen att lära sig och utvecklas, och cheferna har en coachande attityd. Målsättningen är att varje Fenniaanställd ska kunna kombinera arbete och fritid på ett sätt som ger bästa möjliga glädje och välbefinnande. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Jämlikt Fennia

Vi tar väl hand om vår personal som helhet och som individer. Vi jobbar ständigt för jämlikhet och lika värde på arbetsplatsen. Transparenta koncept, rättvishet och hållbara lösningar är kärnan i ansvarsfull personalledning. Vi rekryterar fördomsfritt och frågar varken efter de arbetssökandes ålder eller kön, eftersom de inte är avgörande faktorer i vår rekryteringsprocess.

Personalundersökning hjälper att utveckla arbetshälsa

Det är viktigt för oss att våra anställda är nöjda och får sin röst hörd. På en arbetsplats där alla mår bra finns det utrymme och möjligheter att utnyttja information och erfarenheter, göra saker och ting tillsammans och lära sig nytt. Med hjälp av den årliga personalundersökningen vill vi få fram var och ens åsikter, idéer och utvecklingsbehov. Resultaten bearbetas tillsammans, åtgärderna följs upp och god praxis delas till alla. Deltagarprocenten har alltid varit hög på Fennia och på personalundersökningen 2019 svarade beundransvärda 90,7 procent av hela koncernens personal. Den höga deltagarprocenten visar att arbetstagarna är engagerade och upplever att det är viktigt att utveckla arbetshälsan.

Arbetshälsan utvecklas på flera sätt, t.ex. genom initiativverksamhet. Genom den kan varje Fenniaanställd påverka sitt eget arbete och sin arbetsmiljö. Sammanlagt 85 goda initiativ gicks igenom på Fennia 2019.

Ansvarsfullt sommarjobb

År 2019 var Fennia med i den riksomfattande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb för sjunde gången. Syftet med kampanjen är att erbjuda unga fler högklassiga sommarjobb och bra sommarjobbsupplevelser. De företag som deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb förbinder sig att ge tydlig information om rekryteringsprocessen, ordna väl planerad introduktion och erbjuda unga jämlikt och rättvist bemötande på arbetsplatsen.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd