Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fennia Kapitalförvaltning

Fennia säljer Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter till S-Banken

Fennia och S-Banken har genomfört en företagsaffär, och Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning den 1 augusti
2020.

På den här sidan sammanfattar vi den nyaste informationen om hur affären påverkar dig som uträttar ärenden hos Fennia och S-Banken. Vi skickar information om förändringar som gäller
produkter och tjänster tillsamman med S-Banken även som personliga meddelanden.
Fusionen kräver i det här skedet inga åtgärder av dig. Bolagens verksamhet
och kundservice fortsätter tills vidare som hittills.


Nyheter om affären

Kundmeddelande till Fennias Kapitalförvaltningskunder 17.6.2020

Frågor och svar om företagsaffären

Vad innebär företagsaffären för mig som kund hos Fennia?

Fusionen kräver inga åtgärder av dig. Fennia Kapitalförvaltning Ab:s och Fennia Fastigheter Ab:s affärsverksamhet och kundservice fortsätter tills vidare som hittills. Framöver får du kapitalförvaltnings- och fastighetsplaceringstjänster hos S-Banken. Övriga tjänster på Fennia, som försäkringstjänster, fortsätter som hittills. S-Bankens Förmögenhetsförvaltning satsar kraftigt på förmögenhetsförvaltning och dess utveckling. Till exempel ansvarsfullhet och Impact Investing kommer i och med företagsaffären att nå nya höjder. Vi redogör senare mer för de förnyelser som affären medför, t.ex. ett mer omfattande urval av placeringsprodukter, nya finansieringstjänster och förändringar i uträttande av ärenden.

Hur förvaltar Fennia sina placeringar framöver?

Fenniakoncernens administrativa struktur vad gäller förvaltning av egna balanser förblir oförändrad. För de uppgifter som Fennia Kapitalförvaltning Ab tidigare tog hand om ansvarar i fortsättningen FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Efter godkännandet av myndigheterna kommer FIM Kapitalförvaltning Ab att förvalta en väsentlig del av hela Fenniakoncernens förmögenhet.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd