Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Ändringar i försäkringar eller dokument
 • Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

På Kapitalförvaltningens Mitt Fennia uträttar du enkelt och tryggt ärenden som gäller dina placeringar. Du loggar in på Kapitalförvaltningens Mitt Fennia med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

Fennia Kapitalförvaltnings tjänst Mitt Fennia kommer att upphöra

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 1.8.2020. Du kan utföra uppdrag fram till 15.1.2021 kl. 17 på Mitt Fennia. Du ser ditt innehav på S-Bankens och FIMs nätbank från och med 18.1.2021.

På Mitt Fennia uträttar du ärenden dygnet runt

På Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

 • kan du teckna fonder
 • ser du värdet på din placeringsportfölj och porföljspecifika transaktioner
 • får du nyttig information om marknadsläget via månadsvisa publikationer och ser dina portföljrapporter
 • får du aktuella nyheter om sparande och placeringar
 • hittar du enkelt uppgifter om din kontaktperson, om du vill diskutera dina placeringar.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd