Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Ändringar i försäkringar eller dokument
  • Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

På Kapitalförvaltningens Mitt Fennia uträttar du enkelt och tryggt ärenden som gäller dina placeringar. Du loggar in på Kapitalförvaltningens Mitt Fennia med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

På Kapitalförvaltningens Mitt Fennia

  • kan du teckna fonder
  • ser du värdet på din placeringsportfölj och porföljspecifika transaktioner
  • får du nyttig information om marknadsläget via månadsvisa publikationer och ser dina portföljrapporter
  • får du aktuella nyheter om sparande och placeringar
  • hittar du enkelt uppgifter om din kontaktperson, om du vill diskutera dina placeringar.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd