Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Sjukdom och olycksfall
  • Jag skadade mig i en trafikolycka

Jag skadade mig i en trafikolycka

FenniaVårdaren

Om du skadas i en trafikolycka som vållats av ett fordon som har sin trafikförsäkring hos Fennia, får du en bedömning av vårdbehovet eller en tid till läkare genom att ringa FenniaVårdaren. FenniaVårdaren hjälper dig varje dag 7-23.

Vill du göra en skadeanmälan eller har du frågor om en tidigare anmäld skada?

Kontrollera att trafikskadan har anmälts till oss innan du ringer FenniaVårdaren. Anmälan kan göras av försäkringstagaren eller av någon annan som skadats i olyckan. För anmälan behöver du uppgifter om händelseförloppet och registreringsnumret på fordonet som vållade skadan.

Du kan också höra dig för om handläggningen av en tidigare anmäld skada eller komplettera anmälan genom att ringa oss.

Skador som ersätts från trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter kostnader och förluster till följd av personskador som uppstått i samband med en trafikolycka. Sådana är till exempel sjukvårdskostnader, inkomstbortfall och ersättning för tillfälligt men.

Vilka kostnader ersätter trafikförsäkringen?

Skador som ersätts från arbetsolycksfallsförsäkringen

Om en trafikskada uppstår i arbetet eller i förhållanden som hänför sig till arbetet och drabbar en arbetstagare eller en företagare, görs skadeanmälan till olycksfallsförsäkringsbolaget och det bolag som ansvarar för trafikskadan. Ersättningsärendet handläggs i första hand utifrån arbetsolycksfallsförsäkringen.

Sök ersättning från arbetsgivarens olycksfallsförsäkring

Fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Information som stöd för förändringen som en trafikskada kan medföra i livet

Om man skadas allvarligt förändras livet plötsligt och det blir mycket nytt att lära sig i vardagen. Nedan får du information som stöd för förändringen som en skada kan medföra i livet
Mer information

Vår skadetjänst hjälper om du har frågor mån-fre 9-17 och ons-fre 9-16.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd