Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Osittainen eläkkeelle jäänti houkuttaa

Osittainen eläkkeelle jäänti houkuttaa

31.5.2017

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuli eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen tilalle. Uusi eläkelaji on osoittautunut todella suosituksi. Elo selvitti, mikä vetää osittaiselle eläkkeelle ja jatketaanko eläkkeellä työntekoa?

Eläkeuudistuksen tuomaa uutta eläkelajia, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, voidaan sanoa eläkealan hittituotteeksi. Elosta myönnettiin aiemmin suosittuja osa-aikaeläkkeitä koko viime vuoden aikana yhteensä noin 600 kappaletta. Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntömäärä oli kirinyt jo maaliskuun loppuun mennessä osa-aikaeläkkeen edelle noin 1 000 uudella annetulla eläkepäätöksellä.

Elon tekemään tutkimukseen haastateltiin yhteensä 100 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeensaajaa. Haastatelluista alle 63-vuotiaiden osuus oli 89 prosenttia. Naisia oli 28 %, miehiä 71 %, yrittäjiä 49 % ja työntekijöitä 51 % haastatelluista.

Kun ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun, voi valita, vähentääkö samalla työskentelyä tai jatkaako työntekoa kuten ennenkin. Työntekijöiden ja yrittäjien osalta työssä jatkamisessa ei ole suurta eroa. Yrittäjistä 53 prosenttia ja työntekijöistä 49 prosenttia työskenteli eläkkeellä yhtä paljon kuin aiemminkin.

Tutkituista vanhuuseläkettä saavista 51 prosenttia jatkoi työskentelyä entiseen tapaan ja 17 prosenttia vähensi työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen avulla. Vain pieni osa, 9 prosenttia, lopetti työnteon kokonaan.

– Jopa yllättävän useat ovat löytäneet uuden eläkemuodon. Vielä ei ole nähtävissä alkuinnostuksen hiipumista, mutta tulevaisuus näyttää mille tasolle hakemusten määrät lopulta asettuvat, kertoo Satu Saulivaara Elon eläkeneuvonnasta.

Miksi eläkettä haettiin?

Eläkettä haettiin useimmiten talouden tasapainottamiseen ja joukossa oli muun muassa yrittäjiä, joilla toimeentulo oli heikentynyt ja eläke auttoi tähän tilanteeseen taloudellisesti.

– Syyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemiseen vaihtelivat taloudellisesta pakosta puhtaaseen haluun vain nauttia elämästä tässä ja nyt, jatkaa Saulivaara. Moni yrittäjä koki eläkkeen yksinkertaisesti järkeväksi vaihtoehdoksi. Valtaosa haastatelluista tunsi, että eläke toi henkisen helpotuksen taloudelliseen ahdinkoon.

Yli puolet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saavista haastatelluista eläkkeensaajista jatkoi työskentelyä entiseen tapaan. Naiset ja nuoremmat ikäryhmät ovat vähentäneet työntekoaan muita enemmän. Lähes puolet yrittäjistä katsoi, että vielä on mahdotonta sanoa, vaikuttaako myönnetty eläke siten, että varsinaiselle eläkkeelle jäätäisiin ennakoitua myöhemmin.

Mitä kannattaa huomioida ennen hakemista?

Ennen päätöstä eläkkeen hakemiseen on hyvä selvittää paitsi osittaisen vanhuuseläkkeen määrä, myös sen ottamisen vaikutus tulevan vanhuuseläkkeen määrään. Osittainen vanhuuseläke pienentää aina varsinaisen vanhuuseläkkeen määrää. Lisäksi kannattaa miettiä, mikä on oikea ajankohta eläkkeen ottamiseen.

– Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa vaikkapa vasta täytettyään oman alimman eläkeiän. Tällöin sen määrään ei enää tehdä varhennusvähennystä, kertoo Saulivaara.

– On hyvä myös huomioida, että jos ei ole kerryttänyt itselleen kovin suurta työeläkettä, niin silloin myös osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on kohtuullisen pieni ja sen ottaminen pienentää myös vanhuuseläkkeen määrää. Toisaalta tällöin saa kuitenkin toki osan eläkkeestä etukäteen maksuun.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke minuutissa

  1. Alaikäraja: 61 vuotta. Vuonna 2025 alaikäraja nousee 62 vuoteen ja siitä asteittain ylemmäs. Ei yläikärajaa.

  2. Eläkkeen määrä: 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä. Lykkäys tai varhennus on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa tai ylittää oman alimman eläkeiän.

  3. Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla: voi valita, jatkaako työskentelyä eläkkeen rinnalla vai ei. Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa, jos yritystoiminta jatkuu. Myös työsuhde tulee vakuuttaa.

  4. Eläkkeen kertyminen osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessa ansioista ja YEL-työtulosta: eläkettä kertyy 1,7 % vuodessa 61–62-vuotiaana ja 1,5 % vuodessa 63-vuotiaasta alkaen. Alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen kertyy 0,4 % lykkäyskorotus jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

  5. Jos ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, maksuun otettua eläkkeen osaa varhennetaan 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka alittaa eläkeiän. Varhennus jää lopulliseen vanhuuseläkkeeseen pysyvästi.

Fennia-lehti 2/2017

Teksti: Elo

Lue lisää

  • Huomioi kaikki työntekijät, kun palkitset menestyksestä
ArtikelFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten