Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Liiketoiminta muuttuu - rakenteet muuttuvat

Liiketoiminta muuttuu - rakenteet muuttuvat

31.5.2017

Fennian uudella konsernirakenteella haetaan sekä tehokkuutta että uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konserniyhtiöt saavat uudet vetäjät.

Fennia on huhtikuun alusta muuttunut entistä selkeämmin konserniksi, jossa on emoyhtiö Fennia ja kaksi tytäryritystä. Fennia Varainhoito on konsernin varainhoitopalvelua tarjoava sijoituspalveluyhtiö ja Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin sekä vakuutukselliseen varainhoitoon. Muutoksella halutaan sekä tehostaa toimintaa että löytää uusia mahdollisuuksia, niin liiketoimintaan kuin toimintatapoihinkin.

– Haluamme katsoa tulevaisuuteen. Jos tahdomme menestyä, nämä rakenteet mahdollistavat sen. Koko maailma on muutoksessa, niin teknologia, asiakaskäyttäytyminen kuin talouden reunaehdot, ja nämä muutokset menevät syvälle. Konserniajattelun perustana on, että paremman pääomanhallinnan avulla saamme enemmän aikaan yhdessä kuin erikseen, sanoo konsernijohtaja ja vahinkovakuutusyhtiö Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Parempi pääomanhallinta tarkoittaa sitä, että vaikka jokaisella tytäryhtiöllä on omat pääomansa, Fennia-konserni hallinnoi niitä yhtenä kokonaisuutena. Taustalla vaikuttaa vakuutusyhtiöiden uusi Solvenssi II -sääntely, joka tiukentaa vakavaraisuusvaatimuksia.

– Minun työssäni muuttuu se, että konserninäkökulma nousee vahvemmin esiin. Päätehtäväni on strategisten päätösten valmistelu ja kokonaisuuden katsominen. Olen kyllä aiemminkin ollut tytäryhtiöiden hallituksissa, joten ne ovat tuttuja yrityksiä, kuvaa Kuljukka.

Nyt vahinkovakuutuksen toimintamallit kaipaavat Kuljukan mukaan uudistamista, sekä eri palvelukanavissa että sisäisessä tekemisessä. Tämän uudistuksen on saanut tehtäväkseen Fennian varatoimitusjohtajaksi nimitetty Seppo Rinta, entinen Henki-Fennian toimitusjohtaja. Rinta on nimitetty myös konsernijohtajan varamieheksi.

Fennian varatoimitusjohtaja ja konsernin tuore asiakasjohtaja Kimmo Kilpinen näkee uudessa mallissa asiakkaiden etuna sen, että jatkossa voidaan tarkastella kaikkia konsernin ja yhteistyökumppaneiden asiakkaille tuottamia palveluja sekä toimintoja kokonaisuutena sekä toimia konsernitasolla matriisissa.

Uusi näkökulma vahinkovakuutukseen

– Olen ollut 20 vuotta henkivakuutusalan tehtävissä, kun näkökulma vaihtuu, voi se avata näkymän johonkin uuteen. Bisneslogiikat ovat aika erilaisia, vaikka samojakin elementtejä on, Rinta kertoo.

Eero Eriksson vastasi aiemmin Fennian omasta sijoitustoiminnasta ja varainhoidosta. Nyt hän sai vastuulleen Fennia Varainhoidon, johon aiempi oma yksikkö on yhdistetty.

– Olen edelleen hyvinkin tutulla alueella. Toimintojen yhdistäminen oli perusteltu ja järkevä liike. Pystymme nyt paremmin hyödyntämään instituutio-osaamistamme kaikille asiakkaille, sanoo Eriksson.

Henki-Fennia on tytäryhtiöistä se, joka ei koe rakenteellisia muutoksia. Uudentoimitusjohtajan se kuitenkin sai Alexander Schoschkoffista, entisestä Fennia Varainhoidon toimitusjohtajasta. Hän ehti johtaa varainhoitoa neljä vuotta ja tuli taloon rahastoyhtiön johtotehtävistä.

– Henkivakuutustoiminta on osin tuttua, osin tuntematonta. Katson sitä nyt uusin silmin ja varmasti tuon myös omaa näkökulmaani asioihin. Konserni-organisaatiolla ja yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Suurin muutos pitäisi saada näkymään asiakasrajapinnassa, linjaa Schoschkoff.

Tavoitteena asiakkaan hyöty

Kaiken muutoksen tavoitteena onkin tietysti myös asiakkaan hyöty.

– Uudella toimintatavalla pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin, menettämättä läheisen yhteistyön fiilinkiä. Organisaatiomuutos on merkityksetön, ellemme saa muutoksia voimaan myös asiakkaiden suuntaan, sanoo Rinta.

Paitsi entistä tehokkaampaa toimintaa, uudistukselta odotetaan myös tuoreita ideoita ja uudenlaista liiketoimintaa. Digitaalisuus on jo nyt vahvassa roolissa Fenniassa, ja kehittäminen jatkuu.

– Haluamme olla siellä missä asiakkaatkin. Mobiilipalveluja on kehitettävä, ja tuotteita muotoillaan verkko-ostamiseen soveltuviksi. Myös asiakkailta tulee paljon kehitysideoita, Kilpinen kertoo.

– Meillä on hyviä liiketoiminta-aihioita, joita voi kehittää. Niiden lisäksi voi tulla avattavaksi myös aivan uusia liiketoiminta-alueita. Olemme sitä paitsi hyvin kokeneita kumppaniliiketoiminnassa, joten meille ei ole itseisarvo omistaa jokaista palvelua itse, Rinta huomauttaa.

Vanhoja ja mahdollisia uusia liiketoiminta-alueita yhdistäväksi sateenvarjoksi on muotoiltu ”taloudellisen turvallisuudenasiantuntija” – tähän määritelmään liittyvät asiat sopivat Fenniaan.

Teemmekö asioita tehokkaasti?

Muutos näkyy nyt ensimmäisenä yrityksen ylimmässä johdossa, mutta vähitellen se vaikuttaa koko henkilöstöön. Tavoitteena on karsia byrokratiaa ja sitouttaa kaikki fennialaiset ”asiat kerralla kuntoon” -toimintamalliin.

– Rakenteet muuttuvat suhteellisen paljon, mutta haluamme kiinnittää huomiota myös toimintatapoihin. Meillä on valtavan paljon ohjaus-, työ- ja johtoryhmiä. Käytämmekö varmasti niissä aikamme mahdollisimman tehokkaasti asiakkaan hyväksi?, Kuljukka pohtii.

– Meistä jokainen on vastuussa siitä, miten itse toimii, se on konsernirakenteesta riippumaton asia. Rakenteen muuttaminen antaa kuitenkin tilaisuuden käydä asioita läpi, sanoo Rinta.

Johtoviisikko uskoo, että Fennian väki lähtee motivoituneena uuteen organisaatioon. Se mitä johto ei halua muuttaa on jo nyt toimiva yhteistyö ja inhimillinen, keskusteleva yrityskulttuuri.

– Eihän tässä ilman muutosta ole eletty tähänkään asti, muutos on jatkuvaa. Mutta nyt havaittiin, että tarvitaan tällainen uusi näkökulma asioihin, Rinta kuvaa.

Eriksson huomauttaa, että johtaminen tapahtuu aina esimerkkiä näyttämällä – myös silloin, kun sitä ei tee tietoisesti.

– Fennian vahva puoli on aina ollut nopea päätöksenteko ja haluamme sitä nopeutta edelleen lisää, sanoo Eriksson.

Asiakkaiden auttaminen motivoi

Mikä sitten motivoi johtajia itseään, työssä tai sen ulkopuolella?

– Olen henkisesti asiakasorientoitunut ja innostun, kun pääsen näkemään suomalaisia yrittäjiä ja heidän tekemiään hienoja tuotteita ja palveluita. Koen, että me pystymme auttamaan heitä myös omissa liiketoiminnoissaan, kun me hallitsemme yritysten riskit ja yrittäjät bisneksen kovan ytimen, sanoo Kuljukka, jonka vapaa-ajan kohokohtia on jokavuotinen suunnistustapahtuma Jukolan viesti.

– Siellä ovat samalla viivalla lajin huiput ja tavikset. Yksittäinen suoritus ei vielä riitä voittoon, vaan tarvitaan koko joukkueen panos.

Rinta puolestaan nauttii yksinkertaistavista oivalluksista:

– Jos jostakin vaikeasta asiasta löytyy pähkäilyn ja pohdinnan jälkeen yksinkertaistus, sellainen oivallus, että tästä se lähtee, on se motivoivaa.

Eriksson uskoo yhdessä tekemiseen, sekä työssä että vapaa-ajalla.

– Motivoidun, kun tehdään yhdessä fiksuja juttuja, sanoo paljon joukkuelajeja ja vapaaehtoistyötä harrastava Eriksson.

– Työssä motivoi tyytyväinen asiakas ja työstään innostunut henkilöstö. Työn vastapainona toimivat monipuolinen liikunta sekä työt mökillä. Fyysistä työtä tehdessä ajatusmaailma kirkastuu ja usein työasiatkin siinä miettiessä loksahtavat kohdilleen, samalla näkee heti kättensä jäljen, toteaa Kilpinen.

– Tykkään asioiden rakentamisesta ja parantamisesta. Myös vuorovaikutus ihmisten kanssa on todella tärkeää, sanoo Schoschkoff.

Fennia-konserni

  • Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Fennia perustettiin 135 vuotta sitten.

  • Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

  • Fennia-konsernin yhtiöistä Fennia toimii keskinäisyyden pohjalta, eli asiakas on omistaja.

Antti Kuljukka, 55
Konsernijohtaja, Fennian toimitusjohtaja, konsernin tytäryhtiöidenhallitusten puheenjohtaja, VTM, EMBA

Seppo Rinta, 58
Fennian varatoimitusjohtaja, konsernijohtajan sijainen, sosionomi
Aiemmin Henki-Fennian toimitusjohtaja 2007–2017

Eero Eriksson, 54
Fennia Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja, VTM
Aiemmin Fennian sijoituksista ja asiakasrahoituksesta vastaava varatoimitusjohtaja

Kimmo Kilpinen, 60
Fennia-konserninasiakasjohtaja, Fennian varatoimitusjohtaja, KTM

Alexander Schoschkoff, 44
Henki-Fennian toimitusjohtaja, KTM, CEFA.
Aiemmin Fennia Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja 2013–2017

Fennia-lehti 2/2017

Teksti: Heidi Hammarsten

Lue lisää

ArtikelFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten