Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Hur hjälper Fennia om jag blir offer för identitetsstöld?

Hur hjälper Fennia om jag blir offer för identitetsstöld?

27.10.2020

Till Fennias hemförsäkring går det att ansluta en identitetsstöldsförsäkring. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. Ofta är din personbeteckning, ditt namn och din adress det enda tjuven behöver. Om du tappar din plånbok eller den blir stulen, får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter.

När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Om du misstänker eller upptäcker att din identitet missbrukas, erbjuder Fennias samarbetspartner cxLoyalty telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstöldsfall. cxLoyalty ger dig råd om hur du ska gå till väga och vad du ska beakta i fråga om identitetsstölden.

Om cxLoyaltys åtgärder inte skulle räcka till för att t.ex. avvärja felaktiga penningkrav, kan du be om juristhjälp och söka ersättning för skäliga kostnader för anlitande av jurist från identitetsstöldsförsäkringen. Identitetsstöldsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för anlitande av jurist upp till 2 000 euro per identitetsstöldsfall utan självrisk.

Logga in på Mitt Fennia för att kolla om din hemförsäkring omfattar rättsskyddsförsäkring och identitetsstöldsförsäkring. Om du inte har en identitetsstöldsförsäkring, skicka meddelande via Mitt Fennia eller ring vår kundtjänst, så lägger vi till försäkringen i ditt försäkringsskydd.

Läs mer om cxLoyaltys tjänster på här

Fennias dataskydd och krypteringar är uppdaterade

Informationssäkerhet har förståeligt nog väckt frågor på sistone även bland våra kunder.

Vi på Fennia fäster särskilt mycket uppmärksamhet vid datasäkerhet och skyddar och handlägger uppgifter enligt försäkrings- och finansbranschens reglering och enligt god sed. Detta innebär bl.a. att fortlöpande datasäkerhetsutbildning ges till användarna, behörigheter kontrolleras och ges bara till dem som behöver dessa i arbetet och tekniska skyddsåtgärder vidtas, som datakryptering.

Utöver att vi själva hela tiden ser över vår verksamhet kontrollerar utomstående experter ständigt datasäkerhetsnivån på våra tjänster.

Försäkringsbolagen ska känna till sina kunder och därför identifierar vi också alltid våra kunder noggrant i olika servicekanaler.

Mer om Fennias dataskydd kan du läsa här

Lue lisää

HemförsäkringNyhetHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten