Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Dra nytta av inkomstregistret

Dra nytta av inkomstregistret

28.9.2020

Inkomstregistret är till nytta på många sätt. Det lönar sig att anmäla uppgifterna så detaljerat som möjligt till registret så att vi alla får ut det mesta möjliga av det. Till exempel skaderegleringen går snabbare, då vi inte behöver begära ytterligare redogörelser.

Dra nytta av inkomstregistret

Arbetsgivare har redan i några år bekantat sig med inkomstregistret. Till registret anmäler man löneuppgifter som används av olika instanser. På försäkringsbolaget använder vi löneuppgifter bland annat vid skaderegleringen av arbetsolycksfall och -sjukdomar. Tack vare
registret går skaderegleringen nu snabbare än tidigare. Löneuppgifterna ska dock anmälas på ett visst sätt till inkomstregistret för att handläggningen ska gå snabbare.

Gör anmälningar till inkomstregistret enligt det omfattande anmälningsalternativet och kom ihåg att även anmäla lön för sjukdomstid

Du kan anmäla uppgifter antingen enligt det begränsade eller det omfattande anmälningsalternativet. I det omfattande anmälningsalternativet specificeras till exempel semesterpenning och löneförhöjningar till skillnad från det begränsade anmälningsalternativet, där man anmäler den totala lönesumman. Fördelen med det omfattande anmälningsalternativet är att vi får exakta uppgifter genast och behöver inte begära dem separat. Lön för sjukdomstid lönar det sig också att anmäla till inkomstregistret. Då behöver vi inte begära ytterligare redogörelser om det heller. Det gör handläggningen snabbare, vilket gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Försäkringar för arbetstagare Försäkringar för företagare Försäkringar för företag Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd