Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Är du ensamföretagare? Få koll på följande försäkringar

Är du ensamföretagare? Få koll på följande försäkringar

12.2.2021

Egenföretagarens viktigaste kapital är företagaren själv. Hela företagsverksamheten kan vara i fara om företagaren av en orsak eller annan inte kan fortsätta arbeta. Det ska man också beakta i försäkringarna. Vi samlade ihop de obligatoriska och de viktigaste frivilliga försäkringarna för egenföretagare.

Enligt Fennias försäljningschef Kirsi Rouhiainen handlar de största personriskerna om att man insjuknar eller till och med blir arbetsoförmögen.

– Företagare har en stark tilit till att de inte blir sjuka, säger hon.

Egenföretagare har bara en obligatorisk försäkring: FöPL-försäkring. Utöver pensionsskydd knyts också den sociala tryggheten till det. Lockelsen att lägga FöPL-arbetsinkomsten till miniminivå är som störst framförallt när man startar företag.

Men det är ett misstag.

– Miniminivån är aldrig okej. Arbetsinkomsten måste vara på en sådan nivå att den åtminstone berättigar till arbetslöshetsskydd. Det är viktigt att företagarna förstår att de förmåner som FPA betalar baserar sig på FöPL-arbetsinkomsten, inte på de privatuttag som gjorts eller löner som betalats, säger Rouhiainen.

Ge dig själv samma skydd som en löntagare

I Finland finns över 180 000 ensamföretagare. En stor del av dem har företagandet som bisyssla, så försäkringsskyddet tas om hand av arbetsgivaren för heltidssysselsättningen – åtminstone med tanke på personrisker. Det är ändå bra att beakta att dessa försäkringar inte gäller när man utövar företagsverksamhet.

En tumregel för de frivilliga försäkringarna är att ensamföretagarens skydd borde vara på samma nivå som för en löneanställd.

– Företagarens olycksfallsförsäkring är grunden till allt. Den gäller både under arbets- och fritid, säger Rouhiainen.

Olycksfallsförsäkringens pris beror också på FöPL-inkomsten och vilken typ av arbete det handlar om.

Livförsäkring och behandling av sjukdomar

Alla anställda är automatiskt försäkrade med en grupplivförsäkring. Enligt Rouhiainen är livförsäkring en nödvändig försäkring också för företagare.

Det lönar sig också att lägga till skydd vid allvarlig sjukdom eller mot bestående arbetsoförmåga till livförsäkringen.

Utöver det rekommenderar Rouhiainen att ensamföretagare också har en sjukkostnadsförsäkring, fastän företagshälsovården inte är obligatorisk för dem.

– Tack vare försäkringen kan företagaren snabbt få vård och ersättning för vårdkostnader, säger hon.

Kärnan i tjänsten är FenniaVårdaren som samlar all hjälp till ett ställe.

Branschen avgör affärsverksamhetens risker

Branschen spelar stor roll när man avgör vilka av företagsverksamhetens risker som det är smart att täcka. För en företagare som har företagande som bisyssla är det smart att tänka på affärsverksamhetens storlek i förhållande till försäkringsskyddet.

Det lönar sig att teckna försäkringar som mot affärsverksamhetens risker redan innan själva verksamheten sätter i gång.

Det främsta sättet att hantera risker är ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

De mest typiska ansvarsförsäkringarna för ett företag är ansvarsförsäkring för verksamhet och för produkter. Försäkringen täcker, precis som namnet antyder, de skador som företagsverksamheten orsakar en tredje part.

I värsta fall tvistar man i rätten om avtal och utfört arbete. En rättsskyddsförsäkring täcker kostnader för den juridiska hjälp som behövs för att lösa tvister.

– Ensamföretagare skriver på många avtal, och riskerna kopplade till det måste hanteras, säger Rouhiainen.

Avbrotts- och egendomsförsäkring

Avbrott i företagsverksamheten är kritiskt för företag. Ett stort inkomstbortfall leder snabbt till betalningssvårigheter och i värsta fall till konkurs.

När man väljer en lämplig avbrottsförsäkring är det bäst att beakta branschen. Försäkringen täcker till exempel inte förlorat försäljningsbidrag eller extra avgifter som orsakas av avbrottet.

Företagets egendomsförsäkringar ersätter lös egendom och skador i affärslokaler. Lös egendom kan bland annat skyddas i händelse av brand, stormskador, vandalism, stöld, översvämning och epidemi.

Cyberförsäkring

Cyberhot berör alla företag. Virus eller överbelastningsattacker kan avbryta företagsverksamheten helt och hållet.

En cyberförsäkring täcker de kostnader och skador som uppstår av att återställa och rengöra uppgifter och program samt skador som drabbat en tredje part.

Försäkringar för företagare Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd