Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Övriga skador
  • Identitetsstöld

Identitetsstöld

Identitetsstöldsförsäkringen ger skydd om någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. Försäkringen inkluderar även hjälp för att förebygga identitetsstölder. Du kan ansluta identitetsstöldsförsäkringen till hemförsäkringen som tilläggsskydd.

Logga in på Mitt Fennia för att kolla om din hemförsäkring omfattar rättsskyddsförsäkring och identitetsstöldsförsäkring. Om du inte har en identitetsstöldsförsäkring, skicka meddelande via Mitt Fennia eller ring vår kundtjänst, så lägger vi till försäkringen i ditt försäkringsskydd.

cxLoyalty

Kontakta cxLoyalty genast när du misstänker eller har märkt att din identitet har missbrukats. cxLoyalty har öppet mån-fre kl. 10-17.

Ring 075 326 3888

cxLoyalty ger dig råd om hur du ska gå till väga och vad du ska beakta i fråga om identitetsstölden. Om du ger cxLoyalty behövliga fullmakter, hjälper de dig att reda ut ärendet och rätta till situationen.

cxLoyalty behöver ditt hemförsäkringsnummer, så ta fram t.ex. försäkringsbrevet innan du ringer.

Vad gör cxLoyalty för att hjälpa dig?

cxLoyalty ger telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstölder.

Tjänsten hjälper dig t.ex. att polisanmäla stölden och att anmäla stölden till banker och andra som beviljar betalkort.

Du får också hjälp med att avvisa felaktiga penningkrav och åtgärda felaktiga betalningspåminnelser. Använd cxLoyaltys tjänster så långt som det är möjligt.

Ersättning av rättegångskostnader

Om cxLoyaltys åtgärder inte skulle räcka till för att t.ex. avvisa felaktiga penningkrav, kan du be om juristhjälp och söka ersättning för skäliga kostnader för anlitande av jurist från identitetsstöldsförsäkringen.

Identitetsstöldsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för anlitande av jurist upp till 2 000 euro per identitetsstöldsfall utan självrisk.

Anmäl skada på Mitt Fennia

Fyll i en rättskyddsskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd