Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hyrbilsförsäkringen ersätter

Hyrbilsförsäkringen ersätter

Fenniakaskos hyrbilsförsäkring och omfattande hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för användning av hyrbil om din egen bil inte är körduglig eller repareras på grund av en kollisions-, älg-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djur-, naturfenomen- eller glasskada som ersätts.

 • Den omfattande hyrbilsförsäkringen ersätter utöver ovannämnda också kostnader för hyrbilen för högst sju dygn om din färd med bilen avbryts till följd av en skada eller ett fel som ersätts från bilserviceförsäkringen och bilen måste bogseras till en verkstad.

 • Som ersättning betalas enligt förlorade bruksdagar hyreskostnaderna för en hyrbil i högst den bilklass som överenskommits och som anges i försäkringsbrevet.

 • Om bilen löses in, ersätts hyreskostnader för högst 14 dygn.

 • Om bilen repareras, ersätts hyreskostnader för högst 30 dygn. I den här tiden kan ingå väntan på reservdelar och väntan på att reparationen inleds, högst sju dygn i båda fallen.

 • Om bilrutan byts med stöd av glasförsäkringen, betalas ersättning ut för ett dygn. Om bilrutan repareras, betalas ingen ersättning ut alls från hyrbilsförsäkringen.

Biluthyrare

 • Fennia har rätt att bestämma biluthyrare. Bilen ska hyras av Fennias samarbetspartner Hertz biluthyrning.

 • Om bilen inte hyrs av Hertz biluthyrning, eller inte hyrs alls, betalar vi ut en penningersättning för förlorade bruksdagar som anges i försäkringsbrevet.

Hyrbil ersätts för förlorade bruksdagar

 • En hyrbil ersätts bara för förlorade bruksdagar och för den reparationstid som skadeinspektören godkänt, från den dag reparationen inleddes fram till att bilen är redo att överlämnas från verkstaden.

 • Hyreskostnader ersätts inte för förlorade bruksdagar som har orsakats av kundens eget förfarande eller av fel, försening eller någon annan oaktsamhet av verkstaden. Om den skadade bilen är trafikduglig, ersätts hyrbilen bara för den verkliga reparationstiden.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd