Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Övriga skador
  • Fyll i anmälan om ansvarsskada

Fyll i anmälan om ansvarsskada

Anmäl skada på Mitt Fennia

Om du har vållat en annan person eller dennas egendom skada, fyll i en anmälan om ansvarsskada på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

Så här går handläggningen av din anmälan om ansvarsskada smidigare

Handläggningen av ärendet kan inledas först när du har lämnat in alla uppgifter som vi behöver. Några tips om hur handläggningen av ditt ärende går snabbare.

1. Dokumentera noggrant det som hände

Uppge i skadeanmälan detaljerad information om vad som hänt samt när, var och hur det hände. Bifoga foton från skadeplatsen eller över skadan, om du har sådana.

2. Ta reda på uppgifter om den skadelidande

Uppge den skadelidande personens namn och kontaktinformation.

3. Lämna in eventuella bilagor

En typisk orsak till att handläggningen av en skadeanmälan drar ut på tiden är att nödvändiga bilagor saknas. Lämna alltså in alla bilagor som är väsentliga för att reda ut skadan.

Fundera på om något av följande har ett samband med skadan och bifoga dem till din anmälan:

  • avtal
  • ersättningskrav och räkningar
  • rapporter och utlåtanden.

4. Ge fullmakt i god tid

Ge fullmakt i god tid till alla som behöver få information om ditt ärende.

Skada i trafiken

Om skadan inträffade i trafiken, se anvisningar under

Fordon och trafik
.

Behöver du hjälp?

Vid behov hjälper vår skadetjänst dig att fylla i skadeanmälan. Vår skadetjänst betjänar mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd