Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fordon och trafik
  • Individuell fordonsförsäkring

Individuell fordonsförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för samtliga fordon, även för oregistrerade fordon. Välj bilförsäkring i lämplig omfattning till ditt företag.
Kontakta oss för offert på fordonsförsäkringar

Du får hjälp av Fennias Bilassistans 24h

Bilassistans 24h hjälper dig vid alla slags fordonsskador i Finland och utomlands.

Kompetent personal

Vår kompetenta personal hjälper dig att sammanställa ett försäkringsskydd som passar just dig och ditt fordon bäst.

Omfattande partnernätverk

Om en skada inträffar har du tillgång till vårt omfattande partnernätverk runt om i Finland.

Det är svårt att undvika överraskningar i trafiken även om du är en erfaren och säker förare. Hos oss får du försäkringar som skydd mot såväl stora som små skador. Fordonsförsäkringar ersätter sak- och personskador som inträffar i trafiken på dina företags fordon. Välj en trafikförsäkring och Fenniakasko som skydd för ditt företags fordon.

Välj bilförsäkring enligt dina behov

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på bilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. en älg, ren, hjort, ett rådjur).
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter ett stulet fordon eller en stulen fordonsdel. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa brott. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller en stöld av bilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad. Om batteriet i en elbil töms under körning, ersätter bilserviceförsäkringen transport av fordonet till närmaste plats där batteriet kan laddas.
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av fordon.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att fordonet använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Kan väljas
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter en förlust som drabbat fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att fordonet lämnats olåst eller på grund av att det inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet utbetalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande personbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) fordonet har varit i den försäkrades ägo eller besittning och har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) fordonet är under tre år gammalt
c) fordonet har körts mindre än 60 000 km
d) de uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på bilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på fordonets glasrutor till följd av stötar.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för en bil som hyrts via Fennia om den egna bilen inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som gäller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen. Du får hyrbilsförsäkringen för en personbil som registrerats för privat bruk och som har försäkrats med Fenniakaskos kollisionsförsäkring. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Ei sisälly
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Om du själv är den oskyldiga parten i en trafikskada, ersätter den skyldiga partens trafikförsäkring de skador som du drabbas av. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter aldrig det här fordonet, ett släpfordon kopplat till det eller egendom i dessa. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter inte heller övrig egendom som tillhör ägaren, innehavaren eller föraren.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly

Välj bara trafikförsäkring eller teckna Fenniakasko för extra skydd

En trafikförsäkring ersätter bara personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av. Det lönar sig att även teckna Fenniakasko som skydd för ditt företags fordon. Det ersätter skador på ditt företags fordon till följd av t.ex. kollision, älgskada eller stöld. Dessutom ersätter Fenniakasko bl.a. bärgning av fordonet om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel.

Du kan själv välja omfattningen och självrisken i Fenniakasko. Välj det lämpligaste alternativet:

  • Plocka ihop ett eget Fenniakasko av separata försäkringar.

  • Välj ett färdigt Fenniakasko-paket.

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till ditt fordon, behöver du bärgning eller ett hyrfordon? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands. Ersättning av skadan avgörs enligt villkoren och beror på omfattningen av och innehållet i ditt försäkringsskydd.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h

Försäkringsbroschyren och -villkor

Broschyr - Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor - Trafikförsäkring
Försäkringsvillkor - Fenniakasko

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgningVindrutan skadadesKollision i Finland eller utomlandsJag skadade mig i en trafikolyckaFöretagets transportskador
Se övriga skador

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Mitt företag skadade någon annans egendom

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor