Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fordon och trafik
 • Fordon försäkrat hos Fennia skadade mitt fordon

Fordon försäkrat hos Fennia skadade mitt fordon

Trafikförsäkringen ersätter enligt trafikförsäkringslagen egendoms- och personskador som den oskyldiga parten i en trafikolycka drabbats av. Dessutom ersätter trafikförsäkringen personskador som föraren till din bil och passagerarna i den drabbats av. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt fordon eller ett fordon som kopplats till det och inte heller egendom i dem.

Gör så här om du har vållat trafikolycka

 1. Gör en skadeanmälan genom att ringa Fennias bilassistans 24h på 010 195 031. Du kan också göra en skadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

 2. Vi ger dig instruktioner utifrån din anmälan och kontaktar den andra parten i olyckan.

 3. Om ditt fordon skadats, handläggs ersättningen för dess skador utifrån fordonets kollisionsförsäkring. Du kan göra en anmälan om fordonets skador samtidigt som du gör en anmälan om trafikskadan.

Gör så här om du är oskyldig part i trafikolycka

 1. Skadevållaren ska göra en skadeanmälan hos sitt försäkringsbolag. Vid behov kan även du göra en skadeanmälan hos skadevållarens försäkringsbolag.

 2. Från skadevållarens trafikförsäkring ersätts person- och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten i olyckan. Om ditt fordon har en kollisionsförsäkring, kan ersättningsärendet gällande skadorna på ditt fordon även handläggas utifrån din försäkring.

 3. Från den ersättning som betalas ut från kollisionsförsäkringen dras alltid den självrisk av som anges i försäkringsbrevet, och utbetalning av ersättningen inverkar på bonusen i din kollisionsförsäkring.

Gör så här om personer skadats i trafikolycka

De som skadat sig i en trafikolycka ska omgående söka vård, eftersom det är viktigt att får rätt vård snabbt. I brådskande fall kan de skadade uppsöka läkare på vilken läkarmottagning eller vilket sjukhus som helst. Redogör för trafikolyckan i samband med vården, varvid räkningen över vården direkt skickas till försäkringsbolaget. Om du vet skadevållarens registreringsnummer, uppge det till vårdinrättningen.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd