Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendom
 • Företagets byggnadsskador

Företagets byggnadsskador

Företagets byggnadsskador

Byggnadsskador som drabbat ditt företag anmäler du genom att ringa byggnadsskadetjänsten för företag, som är öppen dygnet runt.

Gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Egendomsskadeanmälan för företag. Du kan logga in på Mitt Fennia när du ingått avtal om nättjänsten.

Gör så här om fastigheten drabbades av brand

 • Om brandkåren kommer till platsen, begär en redogörelse för olyckan av räddningsverket så att du senare kan lämna in den till oss.

 • Ta hand om den skadade och kvarstående egendomen genom att flytta bort den från brandplatsen.

 • Fotografera skadorna och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna.

Gör så här om fastigheten drabbades av vattenskada

 • Stäng huvudkranen för att undvika ytterligare skador och ta hand om oskadad egendom genom att flytta undan egendom som riskerar att bli våt.

 • Om det är fråga om läckage i tappvatten- eller avloppsledningen, tappa inte vatten ur kranen och använd inte toaletten. Kalla på en reparatör för att lokalisera och åtgärda läckaget.

 • Kontakta fastighetsbolaget eller disponenten. Meddela även den eventuella hyresvärden.

 • Fotografera skadorna och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna

Gör så här om storm eller översvämning skadade fastigheten

 • Försök att förhindra att regnvatten tränger in i konstruktioner. Om taket har gått sönder på ett stort område, ring brandkåren.

 • Om ett elavbrott varar en längre tid, kontakta elbolaget.

 • Fotografera skadorna och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna

Gör så här om fastigheten skadades till följd av skadegörelse, inbrott eller stöld

 • Gör

  en polisanmälan
  .

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda, skadade eller stulna egendomen.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd