Vastuuriskit

Yritystoiminnassa voi sattua monenlaisia vahinkoja, jotka yritys on velvollinen korvaamaan. Ikkunoita maalatessa tikkaat voivat kaatua ja kolhia tien viereen pysäköidyn auton. Yrityksen toiminnasta tai tuotteista ulkopuolisille aiheutuviin vahinkoihin on mahdollista varautua erilaisilla vastuuvakuutuksilla.  

Vastuuriskialueita ovat mm.

  • toiminnan vastuu, jolla tarkoitetaan vastuuta yrityksen toiminnasta ulkopuoliselle tai sopimuskumppanille aiheutuneesta vahingosta  
  • tuotevastuu, jolla tarkoitetaan vastuuta valmistetun tai myydyn tuotteen aiheuttamista henkilö- tai esinevahingosta.

Vastuuriskejä liittyy myös mm. konsultointiin ja asiantuntijapalveluihin, toimimiseen yrityksen hallintoelimen jäsenenä sekä immateriaalioikeuden loukkauksiin.

Vastuuriskejä voidaan hallita kuten muitakin riskejä - tunnistamalla ja arvioimalla riskit ja valitsemalla tarkoituksenmukaisimmat riskienhallintakeinot.

Yksi keino hallita vastuuriskejä ovat yrityksen vastuuvakuutukset. Yritysten kesken avainasemassa vastuuriskien hallinnassa ovat sopimukset.

 Tulosta